Proiect decizie cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2014

Written by admin on 27 noiembrie 2013. Posted in Bugetul

PROIECT   DECIZIE

            I. Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni  pentru anul 2014, în prima lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Titlulului VII al Codului Fiscal (Legea nr. 1163-XIII din 24.041997), Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2014, în prima lectură, la capitolul venituri în sumă de 48311,4 mii lei şi la capitolul cheltuieli în sumă de 53627,9 mii lei, deficit bugetar 5316,5 mii lei.

2. Se aprobă:

2.1.  Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului (anexa1).

2.2.  Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi incasate la bugetul oraşului (anexa 2).

2.3.  Partea de cheltuieli ale bugetului oraşului Ungheni pe grupele principale (anexa 3).

2.4. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor, contra plată, de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului (anexa 4).

2.5. Limitele fondului de salarizare, energiei termice, electrice, apă şi canalizare pe anul 2014 în instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului (anexa 5).

2.6. Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului Ungheni (anexa 6).

2.7. Limita cheltuielilor de asigurare a tinerilor specialişti cu spaţiu locativ şi servicii comunale:

  1. arenda spaţiului locativ – 500 lei lunar;
  2. energia electrică – 50 kw lunar;
  3. apa potabilă – 4 m cubi lunar;
  4. energia termică – 3000,0 lei anual.

2.8. Cuantumul Fondului de rezervă al bugetului oraşului în sumă de 374,2 mii lei, 1% din normativul de cheltuieli.

3. Se aprobă următoarele unităţi suplimentare pentru anul 2014:

– jurist (1 unitate), specialist în problemele minorilor, recrutării şi încorporării                     (1 unitate), specialist în probleme construcţie şi drumuri (1 unitate), specialist în problemele perceperii fiscal (2 unităţi), specialist în probleme locativ-comunale şi protecţie civilă (1 unitate), specialist pentru eficienţa energetică (1 unitate).  Salrizarea acestor unităţi se va efectua din mijloacele financiare ale taxelor locale. Devizul de cheltuieli se anexează.

4.   Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2014.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

,,AVIZAT”

            Secretarul

 Consiliului Orăşenesc                                                                                 Tudor  GAVRILIUC

 

Tags:

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni