×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Programul Femei în Afaceri

Scopul Programului este oferirea suportului financiar și non-financiar prin acordarea granturilor pentru investiții și servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor de către femei.

TERMEN LIMITĂ DE APLICARE – 30 SEPTEMBRIE 2021

Prin participarea la Programul SUPORT PENTRU AFACERI NOU CREATE, beneficiarii vor obține următorul suport financiar nerambursabil pentru:

 1. investiții de scară mică;
 2. servicii de dezvoltare a afacerii destinat eficientizării investițiilor.

Criterii de eligibilitate:

 1. Este clasificată ca Întreprindere Mică și Mijlocie;
 2. Creată și gestionată de femeie/i (fondator/i, co-fondator/i, asociați, administrator), cetățean al RM;
 3. Înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare în mai puțin de 24 luni, la data aplicării la Program;
 4. Este înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico-juridice:
 • Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;
 • Societate cu răspundere limitată;
 • Cooperativă de producție;
 • Gospodărie Țărănească (de fermier);
 1. La data aplicării nu sunt înregistrate datorii la bugetul public național.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile în cadrul Componentei II nu va depăși suma de

165 000 lei/beneficiar, dintre care:

 • 110 000 lei – constituie finanțare nerambursabilă pentru cheltuieli de achiziționare a următoarelor articole de investiții:
 1. Echipament tehnologic, utilaj și instrumente de lucru nou;
 2. Instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților întreprinderii;
 3. Materiale de construcție pentru modernizarea și/sau extinderea spațiilor de desfășurare a activității întreprinderii (nu mai mult de 10% din mărirea grantului investițional);
 4. Soft-uri necesare pentru eficientizarea activității întreprinderii;
 5. Procurarea stocului inițial de
 • 55 000 lei – constituie finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerii.

Programul SUPORT PENTRU COMPANIILE ÎN CREȘTERE prevede acordarea suportului financiar pentru investiții în bază de Concurs, pentru îmbunătățirea proceselor operaționale, cercetare și dezvoltare, inovații, accesul la piețele de desfacere externe și servicii complementare de dezvoltare a afacerilor în vederea maximizării potențialului de export.

Suma finanțării nerambursabile este de până la 1 649 000 lei. Banii vor putea fi utilizați pentru achiziționarea echipamentului tehnologic și a serviciilor de dezvoltare a afacerii, inclusiv pentru certificarea produselor/serviciilor.

Criterii de eligibilitate:

 1. Este clasificată ca Întreprindere Mică și Mijlocie;
 2. Creată și gestionată de femeie/i (fondator/i, co-fondator/i cu altă doamnă, asociați, administrator), cetățean al RM;
 3. În cazul modificărilor în componența fondatorilor, va fi eligibilă întreprinderea care are în calitate de fondator, doamnă ce a obținut această calitate cu minim 2 ani înainte de data aplicării la Program;
 4. Înregistrează indicatori economici pozitivi pentru ultimul an de gestiune conform situațiilor financiare;
 5. Domeniul de activitate al întreprinderii cu care se aplică la program este practicat în ultimele 24 luni;
 6. Administratorul companiei are experiență de cel puțin 12 luni în domeniul cu care se aplică la Program;
 7. Întreprindere înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico-juridice:
  • Întreprindere individuală/ Întreprinzător individual;
  • Societate cu răspundere limitată;
  • Cooperativă de producție;
 8. Este planificată creșterea cifrei de afaceri și / sau a numărului angajaților în următoarele 18 luni, prin extinderea pieței de desfacere, export și inovare;
 9. La data aplicării nu sunt înregistrate datorii la bugetul public național.

INVEST SUPORT oferă suport calificat în perfectarea dosarului de aplicare în cadrul concursurilor privind atragerea investițiilor.