Profilaxia Electrocutărilor

Written by admin on 20 septembrie 2018. Posted in Ghidul de securitate, Noutăți

Comunicat informativ
cu privire la cazul de electrocutare cu  populaţia
în instalaţia electrică  a consumatorului casnic

La  data de 18 august 2018, aproximativ în jurul orei 1230   a avut loc un caz de electrocutare cu Verdeş Alexei, anul naşterii 1966, domiciliat în s. Sănătăuca  rl Floreşti, soldat cu decesul acestuia.

Din explicaţiile soţiei pătimitului, dnei Verdeş Svetlana (a.n.1968) şi fiului Verdeş Danu (a.n.2006) au fost stabilite următoarele:

În ziua nominalizată, accidentatul vroia să efectueze careva lucrări în ograda gospodăriei cu o maşină de şlefuit unghiulară, conectând-o la reţeaua electrică printr-un prelungitor prefabricat artizanal, din conductor asemănător HУМ-3×1,5 mm2  (la care erau utilizate numai firele N şi L, cu lungimea de aproximativ 5m). Prelungitorul era conectat la priza dintr-o încăpere auxiliară, amenajat pe pământ, prin deschizătura uşii încăperii. Priza de la capătul prelungitorului era defectată, fără capacul de protecţie. La tentativa de a repara priza aflată sub tensiune, fiind încălţat într-o încălţăminte deschisă, de vară şi aflându-se cu picioarele pe betonul din ogradă, a atins cu mâna dreaptă contactul fazic al prizei la care era acces liber şi a fost electrocutat.

Văzându-l căzut jos, soţia şi feciorul s-au apropiat de pătimit şi au tras cablul prelungitorului din mâna lui. Încercarea soţiei de a-l resuscita,  nu s-a soldat cu succes şi la sosirea ambulanţei (chemată de soţia pătimitului) a fost constatat decesul accidentatului.

Cauzele accidentului

– utilizarea prelungitorului confecţionat artizanal cu grave încălcări ale Normelor de amenajare în instalaţiile electrice, (fără capac de protecţie).

– utilizarea echipamentelor electrice neomologate prevederilor standardelor în vigoare.

– neasigurarea protecţiei contra curenţilor de defect la utilizarea receptoarelor electrice portative în afara încăperilor.

– cunoştinţe insuficiente din partea accidentatului despre pericolul, care-l prezintă acţiunea curentului electric şi nerespectarea regulilor securităţii electrice.

– intervenţia neautorizată a accidentatului la reparaţia prelungitorului (prizei), fără a deconecta prelungitorul defectat de la sursa de energie electrică.

Inspector IET Călăraşi                                        Andrei Prodan

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni