×

Profesorii din municipiul și raionul Ungheni au fost instruiți privind managementul modern al deșeurilor