×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Primăria municipiului Ungheni anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de directori ai grădinițelor-creșă

Primăria municipiului Ungheni
anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de directori ai următoarelor grădinițe-creșă:
– „Andrieș”
– „Tereza Sobolevschi”
– „Licurici”
– „Solnășco”.

Condiții de participare la concurs:

– are cetățenia Republicii Moldova;
– cunoaște limba de stat;
– are studii superioare universitare;
– are vechime în activitatea didactică de cel puțin trei ani;
– la data expirării termenului de depunere a dosarului, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
– este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
– nu are antecedente penale;
– nu a fost concediat în ultimii 5 ani în baza art.86, alin1, lit. l), m),n din Codul Muncii.

Actele necesare pentru participare la concurs (conform ”Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în instituțiile de învățământ general”, nr. 163 din 23.03.2015):

– cererea de participare la concurs;
– copia actului de identitate;
– copia actelor de studii;
– copia carnetului de muncă;
– Curriculum Vitae;
– certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
– cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere.
Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia actelor ce confirmă gradul didactic și/sau managerial, copii ale actelor ce atestă formarea continuă etc.
În cererea de participare la concurs se indică și lista actelor depuse.

Persoanele interesate vor depune actele necesare până la data de 21.05.22, ora 17.00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa: mun. Ungheni, str. Națională 7, biroul 203.

Telefon pentru informații suplimentare: 0236 22962.