×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Primăria municipiului Ungheni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante: director/directoare a Instituției de Educație Timpurie „Solnîșco” din municipiul Ungheni

Condiții de participare la concurs

– deține cetățenia Republicii Moldova;
– cunoașterea limbii române;
– studii universitare;
– vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
– la data expirării termenului de depunere a dosarului, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
– este apt/ă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
– nu are antecedente penale;
– nu a fost concediat/ă în ultimii 5 ani în baza art.86, alin1, lit. l), m), n) din Codul Muncii.

Actele necesare pentru participare la concurs
(conform Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în instituțiile de învățămînt general, nr.163 din 23.03.2015)
– cererea de participare la concurs;
– copia actului de identitate;
– copia actelor de studii;
– copia carnetului de muncă;
– Curriculum Vitae;
– certificatul medical, care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcției;
– cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere.

Persoanele interesate vor depune actele necesare până la data de 18 august, ora 16:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa: mun. Ungheni, str. Națională 7, biroul 203.
Telefon: 0236 22962.