×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Primăria Municipiului Ungheni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante: Director al grădiniței – creșă ”Solnîșco” din municipiul Ungheni

Condiții de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Director al grădiniței-creșe ”Solnîșco” din mun. Ungheni.

– deține cetățenia Republicii Moldova;
– cunoașterea limbii de stat;
– studii superioare universitare;
– vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
– la data expirării termenului de depunere a dosarului, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
– este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
– nu are antecedente penale;
– nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art.86, alin1, lit.l), m),n din Codul Muncii.

Actele necesare pentru participare la concurs conform ”Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în instituțiile de învățămînt general”, nr.163 din 23.03.2015

– cererea de participare la concurs;
– copia actului de identitate;
– copia actelor de studii;
– copia carnetului de muncă;
– curriculum vitae;
– certificat medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
– cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere.

Persoanele interesate vor depune documentele necesare pînă la data de 14 octombrie 2022, orele 16.00 la Comisia de organizare a concursului, pe adresa: mun. Ungheni, str. Națională 7, biroul 203, tel: 22962.