Planului de activitate al Consiliului

Written by admin on 16 februarie 2012. Posted in Calendar agendă

DECIZIE 11/3

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului

Orăşenesc Ungheni pentru trimestru I al anului 2012

            În temeiul Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului Orăşenesc Ungheni pentru trimestrul I al anului 2012, conform anexei.

2. Secretarului Consiliului Orăşenesc, dl Tudor Gavriliuc, va prezenta la sfîrşitului fiecărui trimestru o notă informativă despre mersul executării deciziilor adoptate de Consiliul Orăşenesc Ungheni.

 Anexă

la decizia Consiliului  Orăşenesc

nr. 11/3  din 09.12.2011

 

Planul de activitate

al Consiliului Orăşenesc Ungheni  pentru trimestru  I al anului 2012

Data convocării Denumirea chestiunii Termenul prezentării materialelor Responsabil de îndeplinire
10.02.2011 1. Cu privire la activitatea Secţiei de poliţie a             or. Ungheni pe parcursul anului 2011 şi sarcinile de bază pentru anul  2012. 31.01.2012

 

S. Postolachi, seful Secţiei de poliţie a       or. Ungheni

 

2. Cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni în    anul 2011. 31.01.2012

 

T. Pavliuc, contabil-şef
3. Diverse.
30.03.2011 1. Cu privire la activitatea SA ,,Comgaz-Plus” pe parcursul anului 2011 şi sarcinile de bază pentru anul  2012. 20.03.2012

 

I. Marcoci, director              SA ,,Comgaz-Plus”
2. Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului Orăşenesc  Ungheni nr. 8/1 din 19.08.2011 ,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare” 20.03.2012 D. Radu, viceprimar
3. Cu privire la inventarierea fondului locativ de stat din oraşul Ungheni 20.03.2012 D. Radu, viceprimar
  4. Diverse.

 

 

Tags: , ,

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni