Planul Urbanistic General (PUG-ul) 2014-2030 al orașului Ungheni

Planul Urbanistic General (PUG-ul) 2014-2030 al orașului Ungheni reprezintă principalul document strategic prin care se stabilește teritoriul administrat, potențialul amplasat pe acest teritoriu, prioritățile de amenajare, direcțiile de dezvoltare economică, socială și culturală, zonele actuale și viitoare de dezvoltare, regulile de construcție  și alte aspecte necesare activității în cadrul unei localități.

PUG Ungheni include studiile de fundamentare privind situația curentă de dezvoltre a orașului (relațiile funcționale din teritoriu, dusfuncționalitățile și disparitățile existente) și reglementările strategice de dezvoltare.

PUG Ungheni cuprinde analiza, reglementări și Regulamentul Local de Urbanism (RLU) pentru întreg teritoriu administrativ al unității de bază. În același timp, PUG-ul Ungheni stablește normele generale, pe baza cărora se elaborează mai apoi în detaliu, la scara mai mică Planurile Urbanistice Zonale (PUZ-urile) și apoi Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD-urile).

PUG Ungheni împreună cu RLU Ungheni aferent devin, odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se eliberează certificate de urbanism și autorizații de construire pe teritoriul orașului Ungheni.

Vezi mai jos documentația completă a Planului urbanistic general.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni