Planul Urbanistic General al oraşului Ungheni – document foarte important al oraşului Ungheni

Written by admin on 13 octombrie 2014. Posted in Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană, Știri

or. Ungheni, 10 octombrie 2014

Conferinţa de încheire a Proiectului „ Elaborarea şi Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană”

 

IMG_0073

Pe 10 octombrie 2014, ora 10.00, în incinta Centrului de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei oraşului Ungheni s-a desfăşurat Conferinţa de încheire a Proiectului „Elaborarea şi managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană” (MIS-ETC:2020), implementat de Consiliul orăşenesc Ungheni în parteneriat cu Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi (Romania), Consiliul raional Novoselytsya (Ucraina) şi Institutul de Dezvoltare Urbană (Republica Moldova).

Proiectul a avut o durată de 12 luni şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Valoarea totală a proiectului constituie 166.085,40 Euro/2.946.354,99 MDL, dintre care 149.410,42 Euro/2.650.540,85 MDL (90%) reprezintă finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Evenimentul de încheiere a proiectului  a fost deschis de primarul oraşului Ungheni, Alexandru Ambros,  care a remarcat mai multe proiecte implementate în oraş din fonduri europene şi a  dat o apreciere înaltă celor două documente urbanistice elaborate participativ şi  consultate cu cetăţenii: Planul Urbanistic General (PUG) şi Regulamentul  Local  de  Urbanism.

În cuvintele lor de salut, Gigi Ioniţă, reprezentant al partenerului  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi/ Romănia, Roman Kryhan, preşedintele Consiliului raional Novoselytsya/Ucraina şi Maria Nicorici, primarul oraşului Novoselytsya/Ucraina, au subliniat rolul şi importanţa Planului Urbanistic General  pentru atragerea investiţiilor  şi dezvoltarea  durabilă a oraşului Ungheni. Consulul Petru Liţiu, şeful Biroului Consular Ungheni, a subliniat oportunităţile care se deschid  pentru oraşul  Ungheni, odată cu aprobarea şi punerea în aplicare a Planului Urbanistic General:  proiectele de dezvoltare socio-economică  vor putea fi aplicate  la diverse programe naţionale şi/sau cu finanţare din fonduri europene pentru a  îmbunătăţi condiţiile de trai ale cetăţenilor.  Veaceslav Bulat, directorul Institutului de Dezvoltare Urbană, partener în proiect, a mulţumit membrilor Colectivului de anchetă publică şi Comitetului strategic orăşenesc, structuri  tehnice create în cadrul  proiectului,  precum şi tuturor unghenenilor pentru implicare activă în procesul de elaborare a  documentelor de urbanism.

Evenimentul de încheiere a proiectului, unde  au participat 40 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, sectorului neguvernamental, presei locale şi mediului de afaceri, s-a desfăşurat într-o atmosferă caldă şi constructivă, cu întrebări şi propuneri concrete: Vlad Savin, arhitectul oraşului Ungheni, a  explicat care sunt diferenţele între PUG-ul proaspăt elaborat şi cel din 1996: „ …au fost aplicate tehnici şi metode avansate în elaborarea PUG, au fost  incluse 25 de unităţi de analiză faţă de 19 din anul 1996, la planificare  s-a ţinut cont de prevederile politicilor naţionale în domeniu; în baza PUG vor putea fi elaborate PUZ şi  PUD,  Regulamentul  Local  de  Urbanism de acum înainte devine carte de căpătâi pentru noi…”;  Leonid Barsucovschi, specialist în construcţii, gospodărie comunală şi drumuri, a apreciat o  bună zonare a oraşului în PUG şi a propus să se constituie un consiliu consultativ din specialiştii  diverselor servicii de utilitate publică  care să  fie  consultaţi  în probleme urbanistice de interes major.

La finalul evenimentului, Alexandru Ambros, primarul oraşului Ungheni, a accentuat importanţa  fondurilor Uniunii Europene graţie cărora a fost     posibilă implementarea proiectului şi a adus mulţumiri tuturor participanţilor la elaborarea PUG, a dat asigurări că proiectele vizate în acest document vor  fi  puse în planul de activitate al Primăriei şi Consiliului orăşenesc Ungheni.

Persoana de contact: Liliana TINCU, manager de proiect

Telefon: 069230563; e-mail: lilitincu@yahoo.com, mis.etc.2020@gmail.com

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni