Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism ale orașului Ungheni vor fi aprobate la ședința Consiliului orășenesc Ungheni din 26.09.2014

Written by admin on 22 septembrie 2014. Posted in Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană

Proiect de Decizie

Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism ale orașului Ungheni 

Avînd ca bază Planul Urbanistic General al orașului Ungheni și Regulamentul Local de Urbanism al orașului Ungheni, documentație elaborată de consorțiul „Business Consulting Institute & ÎM Protelco Geocad SRL” și „INCP URBANPROIECT” în cadrul Proiectului Elaborarea și Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană” (MIS-ETC 2020);

Luînd în considerare propunerile rezultate din consultările publice desfășurate în perioada 08 aprilie – 12 august 2014, avizele serviciilor abilitate locale și ale organelor centrale de specialitate;

În temeiul art. 14, al.(2), lit. o), art. 19 (4), art. 29, al. (1), lit. s)  și art. 79 din Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală și Legii nr. 835-XIII din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Consiliul Orășănesc

DECIDE:

 1. Se aprobă Planul Urbanistic General al oraşului Ungheni (în continuare PUG Ungheni) pentru anii 2014 – 2030, ca document fundamental cu caracter director în definirea şi implementarea politicilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare ale orașului Ungheni, conform documentaţiei prezentate în:

    Anexa 1. „ Planul Urbanistic General al orașului Ungheni. Etapa1. A: Audit. Studii de fundamentare”;

    Anexa 2. „ Planul Urbanistic General al orașului Ungheni. Etapa1. A: Audit. Piese desenate”;

    Anexa 3. „Planul Urbanistic General al orașului Ungheni. Reglementări strategice de dezvoltare”;

Anexa 4. „Planul Urbanistic General Ungheni. Reglementări strategice de dezvoltare. Piese desenate”.

 1. Se aprobă Regulamentul Local de Urbanism al orașului Ungheni (în continuare RLU Ungheni) care detaliază prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor (Anexa 5).
 2. Se abrogă decizia Consiliul Orășănesc Ungheni nr. 3/1 din 30.09.1996 ,,Cu privire la aprobarea proiectului-pilot Planul Urbanistic General al or. Ungheni”.
 3. Se va institui Unitatea de Coordonare și Implementare a programelor și proiectelor prevăzute în PUG Ungheni (Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni).
 4. Se vor elabora și aproba Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu în cazul în care PUG Ungheni nu conține suficiente informații pentru a verifica dacă un proiect respectă reglementările de urbanism deja aprobate ( Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni).
 5. Actualizarea PUG Ungheni va fi efectuată de căte Consiliul orășenesc Ungheni după caz, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
 6. Bugetul orășenesc va include anual cheltuieli pentru proiecte prevăzute de PUG Ungheni (responsabil Tatiana Pavliuc, contabil-şef).
 7. Sinteza Planului Urbanistic General al orașului Ungheni va fi publicată pentru informarea cetățenilor (responsabil Vlad Savin, arhitectul-șef al orașului).
 8. Documentaţia PUG Ungheni și RLU Ungheni va fi pusă la dispoziția cetățenilor prin publicare pe site-ul primăriei Ungheni (responsabil Cristina Lupu, specialist relații externe și mass-media).
 9. Va fi contractată o companie de consultanță independentă cu experiență în evaluare și monitorizare, care va elabora rapoarte anuale privind stadiul implementării PUG Ungheni și va estima nivelul îndeplinirii indicatorilor de monitorizare, gradul de finalizare al programelor și proiectelor planificate și nivelul de atingere a obiectivelor strategice propuse (Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni).
 10. Vor fi făcute publice modalitățile privind aplicarea prevederilor PUG Ungheni și RLU Ungheni și stadiul de aplicare a PUG-ului Ungheni (Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni).
 11. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Alexandru AMBROS, primarul orasului Ungheni.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni