Planul de activitate al Consiliului Orăşenesc Ungheni pentru lunile septembrie-decembrie ale anului 2015

Written by admin on 8 octombrie 2015. Posted in Calendar agendă

Luna
convocării
Denumirea chestiuniiTermenul prezentării materialelorResponsabil de îndeplinire
Septembrie1. Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al oraşului Ungheni către perioada rece a anului 2015-2016
10 zile înainte de şedinţă
Raportor: viceprimar
Coraportori: I. Marcoci, director SA ,,Comgaz-Plus”;
Gh. Ciobanu, administratorul , ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”.
10 zile înainte de şedinţăRaportor: viceprimar
Coraportori: I. Marcoci, director SA ,,Comgaz-Plus”;
Gh. Ciobanu, administratorul , ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”.
2. Cu privire situaţia economic-financiară actuală şi planurile de dezvoltare pe viitor a întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL // Raportor: C. Coniuhov, administratorul întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL
//Raportor: C. Coniuhov, administratorul întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL
3. Cu privire la apartamentele repartizate de către Consiliul Orăşenesc Ungheni colaboratorilor din procuratură şi din alte organe de stat Raportor: viceprimar
Coraportori: V. Gaviuc, jurist
// 3. Cu privire la apartamentele repartizate de către Consiliul Orăşenesc Ungheni colaboratorilor din procuratură şi din alte organe de stat Raportor: viceprimar
Coraportori: V. Gaviuc, jurist
Octombrie Octombrie 1. Cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni pe 9 luni ale a. 2015. 10 zile înainte de şedinţă Raportor: T. Pavliuc,
contabil-şef
10 zile înainte de şedinţăOctombrie 1. Cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni pe 9 luni ale a. 2015. 10 zile înainte de şedinţă Raportor: T. Pavliuc,
contabil-şef
2. Cu privire la activitatea ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul 2016// 2. Cu privire la activitatea ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul 2016 // Raportor: Gh. Ciobanu, administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”.
3. Cu privire la alunecările de teren care au loc în sectorul centru din or. Ungheni //Raportor: viceprimar
4. Diverse.//
Noiembrie Noiembrie 1. Cu privire la activitatea ÎM ,,Apă-Canal Ungheni” pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul 2016
10 zile înainte de şedinţă
Raportor: P. Scutaru, administratorul ÎM ,,Apă-Canal Ungheni”
Raportor: P. Scutaru, administratorul ÎM ,,Apă-Canal Ungheni”
2. Cu privire la dosarele judiciare aflate pe rol în instanţele judecătoreştiRaportor: A. Cereş, specialist, probleme juridice, V. Gaviuc, jurist
3. Diverse
DecembrieDecembrie 1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru a. 2016, în I lectură. 10 zile înainte de şedinţă Raportor: T.Pavliuc,
contabil-şef
10 zile înainte de şedinţăDecembrie 1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru a. 2016, în I lectură. 10 zile înainte de şedinţă Raportor: T.Pavliuc,
contabil-şef
2. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului Orăşenesc Ungheni elaborate în Semestru II al a. 2015Raportor: T. Gavriliuc, secretarul COU
3. Diverse.
1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru a. 2016, în a II-a lectură. Raportor: T.Pavliuc,
contabil-şef
2. Diverse.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni