Planul de achiziții publice aprobat prin decizia Consiliului Municipal nr. 8/12 din 15.12.2017

Written by admin on 9 ianuarie 2018. Posted in Achiziții publice, Transparența decizională

În conformitate cu prevederile HG nr. 1419 din 28.12.2016, Primăria mun. Ungheni aduce la cunoștiința operatorilor economici planul de achiziții publice aprobat prin decizia Consiliului Municipal nr. 8/12 din 15.12.2017.
Vă informăm că procedura de achiziție separată va fi publicată în Buletinul Achizițiilor Publice.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni