Convocarea Consiliului Municipal Ungheni în ședință ordinară

Written by admin on 19 martie 2018. Posted in Agenda / Ședințe, Noutăți

DISPOZIŢIE nr. 64-02/1-07
din 16.03.2018

Cu privire la convocarea Consiliului
Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 30.03.2018, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la activitatea Şcolii de Muzică din mun. Ungheni în anul 2017 și sarcinile de bază pentru anul 2018
Raportor: Cazac Tereza, directorul Şcolii de Muzică din mun. Ungheni

2. Cu privire la activitatea Şcolii Sportive pentru Copii şi Juniori din mun. Ungheni în anul 2017 și sarcinile de bază pentru anul 2018
Raportor: Baran Valentin, directorul Sportive Şcolii pentru Copii şi Juniori din mun. Ungheni

3. Diverse

Primar Alexandru AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 28.03.2018, ora 13:00, biroul – CIC.

2. Comisia Buget şi finanţe – 28.03.2018, ora 16:00, biroul – CIC.

3. Comisia Socială – 29.03.2017, ora 15:00, biroul – CIC.

ATENȚIE! HIDROLOGII PROGNOZEAZĂ CREȘTEREA LOCALĂ A NIVELULUI APEI

Written by admin on 17 martie 2018. Posted in Noutăți

În legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea precipitațiilor mixte puternice, pe unele rîuri mici și în locurile joase, în perioada  18-20 martie, hidrologii prognozează:

  • creşterea locală a nivelului apei cu 0.3-0.5 m;
  • formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații locale. 

Agenţii economici, în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să atragă atenţia la starea barajelor.

Centrul Operativ de Dispecerat Republican
Data: 16 martie 2018 
Ora: 12:35

FUNDAȚIA COMUNITARĂ UNGHENI a lansat Programul de Granturi Mici „Comunități puternice cu valori și tradiții autentice”

Written by admin on 16 martie 2018. Posted in Noutăți

Miercuri, 14 martie 2018, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni/Primăria municipiului Ungheni s-a desfășurat Sesiunea de informare privind Programul de Granturi Mici „Comunități puternice cu valori și tradiții autentice”, Ediția I – a, lansat de Fundația Comunitară Ungheni.

La eveniment au participat reprezentanți ai Instituțiilor Publice, Organizațiilor Non-guvernamentale și ai Grupurilor de Inițiativă Civică din municipiul și raionul Ungheni.

În cadrul Sesiunii de Informare au fost prezentate condițiile și specificul Programului de Granturi Mici „Comunități puternice cu valori și tradiții autentice” , Ediția I-a.

Municipiul Ungheni își consolidează capacitățile de management al dezastrelor prin intermediul proiectului CapaCities

Written by admin on 12 martie 2018. Posted in Noutăți, Proiect Risc dezastre naturale

În perioada 6-7 martie 2018 a avut loc prima Ședință de Suport și Consultanță în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic(CapaCities). Scopul ședinței a fost de a stabili o foaie de parcurs pentru punctele focale și Grupul de lucru local create în cadrul proiectului în vederea constituirii unui cadru de cooperare la nivelul municipiului Ungheni pentru un management adecvat al dezastrelor.

Punctelor focale le-a fost dedicată o zi de suport și consultanță pentru a fixa rolurile și responsabiliățile prin prisma necesităților și obiectivelor proiectului. Managerul de proiect, Nico Van Os a subliniat importanța identificării realiste a necesităților puntelor focale și a grupului de lucru pentru un parcurs clar și coerent al proiectului, dar mai ales al consolidării capacităților locale pentru un management al riscurilor de dezastre în municipiu. În acest sens, experții echipei de bază a proiectului au discutat în detaliu cu reprezentanții punctelor focale necesitățile pentru următorii doi ani desprinse ca urmare a desfășurării întâlnirii de Învățare și Împărtășire a Experienței de acum o lună. Un instrument util pentru echipa de bază au fost chestionarele inițiale completate de către punctele focale în vederea constatării nevoilor acestora abordate în cadrul ședinței. Experții au remarcat potențialul existent la nivel local, subliniind ca și necesități ulterioare: actualizarea strategiei sectoriale a managementului de dezastre a municipiului Ungheni, consolidarea cooperării locale – centrale, implicarea actorilor comunitari în procesul de management al dezastrelor, planificarea spațială.    

Atenție! Furnizarea apei potabile va fi sistată pe unele străzi din municipiul Ungheni

Written by admin on 4 martie 2018. Posted in Noutăți

În atenția consumatorilor!

ÎM „Apă-Canal” din Ungheni anunță consumatorii că va fi sistată apa potabilă pe data de 06 martie 2018, între orele 08.00-20.00, în parametrii str. Alexandru cel Bun, C. Porumbescu, A. Bernardazzi, B. P. Hașdeu, A. Plămădeală.

Pe tot teritoriul orașului, presiunea apei în sistem va fi mai mică ca de obicei. Rugăm consumatorii sa-și facă rezerve de apă din timp. Cerem scuze de incomodități.

Administrația
ÎM „Apă-Canal” din Ungheni
Tel.: 0(236) 2-31-51

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni