DISPOZIŢIE din 06.03.2017

Written by admin on 9 martie 2017. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 51-02/1-07

din  06.03.2017

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 24.03.2017, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:    

  1. Cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni în anul 2016

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2017

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Diverse

Primar                                                                             Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

  1. Comisia Socială – 22.03.2017, ora 13:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Buget şi finanţe – 22.03.2017, ora 16:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 23.03.2017, ora 14:00, biroul – CIC.

 

Concurs prin oferta de prețuri pentru amenajarea aleii Parcului Central din Ungheni

Written by admin on 7 martie 2017. Posted in Achiziții publice, Transparența decizională

Primaria or. Ungheni anunță concursul prin oferta de prețuri nr. 241-op/2017 din 13.03.2017, ora 11:00, privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a aleii Parcului Central din or. Ungheni (intrare de pe str. A. Cozmescu)

Vedeți caietul de sarcini și Anexele amenajare parc

Mesaj de felicitare al primarului de Ungheni, Alexandru Ambros, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii

Written by admin on 7 martie 2017. Posted in Știri

Mulstimate doamne și domnișoare,

În prag de primăvara, a devenit deja o tradiție frumoasă să vă aducem cele mai alese urări de bine și sănătate cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Această zi oferă încă un prilej de a ne exprima admirația și respectul față de Dumneavoastră.

Vă aducem sincere mulțumiri pentru că mereu dați dovadă de răbdare, înțelegere, voința de a fi alături mereu. Fie ca toate visele Dumneavoastră să devină realitate, iar  în case să vă domine pacea, liniștea și armonia.

Vă doresc să fiți sănătoase și fericite, mereu înconjurate de dragostea și respectul celor din jur. Această zi să vă fie un prilej de bucurie și să vă umpleți sufletul de lumina primăverii. Fiți mereu așa precum vă cunoaștem, gingașe, frumoase, energice și pline de înțelepciune.

Cu deosebit respect,
Alexandru Ambros
Primarul orașului Ungheni

COMUNICAT DE PRESA

Written by admin on 6 martie 2017. Posted in Știri

Primăria orașului Ungheni, în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea Durabilă Locală și Regională, a lansat inițiativa  de implementare participativă a proiectului „Ungheni – 555 de ani” în  anul 2017, când orașul Ungheni marchează 555 de ani de la prima  sa atestare documentară. Cu acest prilej, în scopul consemnării celor mai importante date istorice legate de orașul Ungheni  pe întreaga durată a acestui an, cu implicarea  activă a 78 de instituții publice și private, organizații neguvernamentale și grupuri de inițiativă locală, au fost  planificate 555 evenimente de sensibilizare  și promovare, activități creative și informative, manifestări cultural-artistice și sportive care au fost incluse în Calendarul evenimentelor dedicate anului jubiliar „Ungheni – 555 de ani” plasat pe site-ul Primăriei orașului Ungheni www.ungheni.md.

Lansarea oficială a inițiativei „Ungheni – 555 de ani” a fost făcută de primarul orașului Ungheni Alexandru AMBROS  în cadrul evenimentului de comemorare a 167 ani de la nașterea lui Mihai Eminescu.

Printre activitățile de debut desfășurate în luna  ianuarie 2017 se înscrie campania de informare și sensibilizare privind implementarea participativă a inițiativei „Ungheni – 555 de ani” care a demarat cu succes prin organizarea unei mese rotunde cu angajații și comitetul părintesc în grădinița de copiii nr.11 ,,Licurici” și plasarea materialelor despre orașul Ungheni pe panourile informative din grupele instituției. În  primele 2 luni ale anului 2017, în cadrul  „Ungheni – 555 de ani” s-au desfășurat un serie de activități  importante care au fost înalt apreciate de participanți.

Pline de farmec au fost  expoziția de desen a copiilor de vârstă preșcolară ,, Ungheni – oraș de suflet” de la grădinița de copiii nr. 2  ,,Tereza Sobolevschi” și expoziția de desen „Colaje” a elevilor clasei a III-a a Școlii de Arte Plastice  găzduită de Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri ” care au  încântat privirile sutelor de vizitatori de toate vârstele.

Importante au fost evenimentul desfășurat  la  Casa pentru Toți  care  și-a  invitat  oaspeții dragi  la o  șezătoare foarte inspirată  și  cele  de  la Casa Limbii Române:  întâlnirea de suflet cu istoricul Iurie Cujbă și activitatea cognitivă „ Știați voi oare că…”. Mulți copii  cu entuziasm  au participat  la  concursul muzical   „ Mă mândresc că sunt unghenean ” organizat la grădinița de copiii nr.3 „Andrieș”. Liceul Teoretic „ I.Creangă”  s-a remarcat  prin activitatea artistică „ Grigore Vieru – poetul neamului” și pregătirea fizică a elevilor  demonstrată  la  turneul de volei.

Deosebit de original  și  atractiv a fost marcată ziua  „ De Dragobete” de către voluntarii „PROUNGHENI” care au organizat un flashmob și au distribuit inimioare cu inscripția „ Te iubesc, Ungheni !” unui număr impresionant de trecători. Pe nota zece cu brio au fost organizate acțiunea de colectare de fonduri pentru finanțarea proiectelor comunitare, desfășurată de voluntarii Fondului pentru Tineri din Ungheni cu genericul „ Mărțișoare pentru ungheneni! ”/ un grup de tineri energici care cultivă neîncetat și dezvoltă cultura donației în orașul Ungheni și localitățile învecinate/ și expoziția de mărțișoare confecționate de elevii Liceului Teoretic „ V.Alecsandri”.

PROGRAMUL DE GRANTURI MICI LOCALITATEA MEA POATE FI ALTFEL

Written by admin on 6 martie 2017. Posted in Știri

FUNDAŢIA  COMUNITARĂ  UNGHENI  ANUNŢĂ

PROGRAMUL DE GRANTURI MICI LOCALITATEA MEA POATE FI ALTFEL_2/ EDIŢIA A  XVI – A/

Programul de Granturi Mici (PGM) Localitatea mea poate fi altfel _2 / Ediția a XVI-a/ are drept scop să contribuie la transformarea localităților în  sate și orașe cu cetățeni activi, responsabili, interesati și dornici să contribuie la  schimbarea în bine a comunităților în care trăiesc.

PGM Localitatea mea poate fi altfel_2  va incuraja participarea civică în viața comunității, sensibilizarea și constientizarea că toți cetățenii doar împreună pot să contribuie la dezvoltarea localității prin implicarea activă și participarea directă la identificarea problemelor și colectarea de  fonduri pentru realizarea proiectelor comunitare inovative care să răspundă nevoilor cu care se confruntă cetățenii.

PGM Localitatea mea poate fi altfel _2  este  susținut financiar de  autoritatile publice locale/ Primăria și Consiliul orășenesc Ungheni, Consiliul raional Ungheni/ și  de Fondul pentru Tineri din Ungheni  care își desfășoară activitatea sub umbrela Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU).

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi:

  1. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 6 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
  2. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 12 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
  3. Contribuţia ( parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, persoanelor individuale/ cetățenilor sau juridice/instituții publce și private.
Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni