Cartierele periferice în atenția Primăriei municipiului Ungheni

Written by admin on 12 iulie 2019. Posted in Fără categorie

În municipiul Ungheni sunt în plină desfășurare mai multe proiecte de reconstrucție a străzilor și acceselor în curțile blocurilor de locuit. Lucrări de îmbunătățire a infrastructurii rutiere și a serviciilor publice se efectuează atât în cartierele din centrul orașului, cât și în cartierele periferice.

Recent, au fost finalizate lucrările de reparație în pietriș a străzilor Artezianei și Vadul Țuțorii din cartierul Dănuțeni, prilej de bucurie pentru locuitorii acestor străzi. „Noi, cei care locuim de mai mult timp aici ne-am deprins cu acest drum. Mai greu era, însă, pentru părinții care își duc copii la școală, grădiniță. Suntem mulțumiți că au fost reparate aceste străzi și sperăm să se facă și alte lucruri frumoase în orașul nostru” ne-a mărturisit doamna Lidia, locuitoarea străzii Artezianei.

De reabilitarea drumurilor s-au arătat mulțumiți și locuitorii străzii Vadul Țuțorei. Bălțile enorme create în urma ploilor abundente făceau deplasarea cu greu pe aceste străzi și creau condiții favorabile pentru înmulțirea insectelor și răspândirea mirosului urât. Acum, spun cetățenii, situația s-a îmbunătățit considerabil.   

Lucrări de reparație se desfășoară și pe strada Nicolae Iorga din cartierul Dănuțeni. Acest drum va fi reparat în variantă de pietriș. Întrebat, de ce se practică reparația în variantă de pietriș a unor drumuri din cartierele periferice, Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni, a explicat că aceasta este o primă etapă pentru reabilitarea drumurilor de țară. „Mai apoi va urma instalarea rețelelor de canalizare și doar după executarea acestor lucrări se poate discuta despre asfaltarea drumurilor din cartierele periferice” a specificat primarul. La fel, a fost reparată și stradela M. Varlaam din cartierul Dănuțeni.

Alt cartier, alte lucrări. Săptămâna trecută a început reconstrucția accesului dinspre strada Horelor spre strada Marinescu din Cartierul Ungheni Deal. „Urmare solicitării locuitorilor din această zonă au fost inițiate lucrări de îmbunătățire a porțiunii de drum care leagă străzile Horelor și Marinescu. Pe timp de toamnă și iarnă, acest drum era impracticabil. Calea de acces este situată pe pantă, ceea ce creează probleme de deplasare, mai ales pentru copii care zilnic merg pe aici spre școală sau grădiniță”, a menționat Alexandru Ambros. Conform proiectului de execuție a lucrărilor aici va fi construită o cale de acces de tip scări și un canal de evacuare a apelor pluviale.

„De multe ori, locuitorii cartierelor periferice se plâng că acordăm mai puțină atenție acestor cartiere. Vreau să spun că, atunci când se ia o decizie de reabilitare a unei străzi, spațiu public, se ține cont de numărul beneficiarilor, de fluxul transportului și a pietonilor pe e o stradă sau alta. În condițiile unui buget modest, este evident, se optează pentru zonele mai populate/vizitate de locuitorii orașului. Totuși, se observă cu ochiul liber că, în ultimii ani, s-a lucrat deopotrivă pentru crearea unor condiții mai bune de trai, în toate cartierele municipiului Ungheni. Recent, în cartierul Ungheni Deal am îmbunătățit serviciile de alimentarea cu apă pentru zonele în care presiunea acesteia era foarte mică. Tot aici au fost construite două stații de așteptare a transportului public. Pentru locuitorii cartierului Dănuțeni a fost amenajat un scuar, iar locuitorii cartierelor Berești și Vasilica se pot bucura acum de o adevărată bijuterie – Centrul Cultural Multifuncțional „Regina Maria” care oferă o gamă largă de servicii socio-culturale și recreative. La solicitarea cetățenilor din Cartierul Ungheni –Vale a fost  construit un drum de ocolire pentru transportul greu și accesul catre plaja rîului Prut. Astfel, traficul intens de pe străzile Unghiului și Suceava nu va mai crea disconfort locuitorilor din această zonă. La moment, implementăm un proiect de regenerare urbană în cartierul Ungheni-Vale. Aici va fi reconstruită și redeschisă o grădiniță de copii. Astfel, sperăm să soluționăm problema supraaglomerării grădinițelor din centrul orașului și din cartierul Dănuțeni” a declarat Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni.

Profesorii din licee și gimnazii au fost instruiți privind problemele deșeurilor fluviale și marine

Written by admin on 4 iulie 2019. Posted in Fără categorie
COMUNICAT DE PRESĂ

29 iunie 2019                                                                                     mun.   Ungheni

În perioada 25-26 iunie curent, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni s-au desfășurat instruirile profesorilor din gimnazii și licee cu genericul „Problemele provocate de deșeurile fluviale și marine”, în cadrul Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN/2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi din Georgia, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oameni lor de Știinţă Imereti „Spectri”/Georgia.

La aceste instruiri au luat parte 50 de participatnți: profesori din 5 licee și 1 școală primara din municipiul Ungheni (Liceul Teoretic „M. Eminescu”, Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, Liceul Teoretic „I. Creangă”, Liceul Teoretic A. Pușkin”, Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Școala primară „Spiridon Vangh  eli”), profesori din 2 licee și 6 gimnazii din 8 localități rurale limitrofe municipiului Ungheni (Liceul Teoretic „A.Mateevici”/com. Pîrlița, Liceul Teoretic Sculeni/com. Sculeni, Gimnaziul „A.Chivriga”/ com. Valea Mare, Gimnaziile din satul Costuleni, comunele Mănoilești, Florițoaia Veche și Zagarancea/ satele Semeni, Zagarancea), reprezentanți ai Direcției Educație Ungheni și Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu al Primăriei municipiului Iași. Activitatea face parte din Programul educațional de mediu pentru școlile din Georgia, Republica Moldova și România și are drept scop sporirea cunoștințelor profesorilor privind problemele deșeurilor fluviale și marine.

Prezent la eveniment, Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni a adresat tuturor participanților cuvinte de apreciere și încurajare: „Dumneavoastră, profesorii, sunteți mesagerii promovării unui mediu înconjurător fără poluanți, iata de ce, instruirile sunt foarte importante pentru proiectul nostru. Acestea au ca scop să dezvolte capacități ale actorilor comunitari, în special ale elevilor, care urmează să fie implicați în diverse activități de mediu”.

Referindu-se la importanța subiectelor legate de ape și de poluare, Svetlana Ciobanu, co-coordonator al proiectului, a subliniat că informarea și educarea publicului reprezintă factorul esențial pentru protecția mediului, or conștientizarea consecințelor negative ale poluării pentru mediu, dar mai ales pentru sănătatea oamenilor va contribui la formarea unui comportament ecologic corect.

Instruirile au cuprins partea teoretică și practică. Profesorii au fost familiarizați cu provocările legate de Marea Neagră și râul Prut și factorii care duc la poluarea apelor, împreună au formulat  recomandări pentru diminuarea/soluționarea problemei poluării apelor. Lucrând în echipe, participanții au identificat acțiuni pe care ar putea să le întreprindă fiecare cetățean, de la mic la mare, pentru a face față provocărilor actuale de mediu. Participanții au luat cunoștință de bunele practici de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Iași, care contribuie la diminuarea poluării râului Prut, prezentate de Luminița Nazare, reprezentant al Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu al Primăriei municipiului Iași

Profesorii au calificat instruirile foarte utile și productive, ei urmând să fie cei mai importanți formatori pentru tânăra generație. „Este bine la asemenea instruiri să participe cât mai mulți actori comunitari inclusiv factori de decizie, încât împreună să putem schimba în bine lucrurile privind poluarea mediului la nivel local și național”, a menționat Svetlana Nastas, profesoară de chimie la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Ungheni.

Programul educațional de mediu desfășurat în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” include și alte instruiri care vor fi organizate și desfășurate cu participarea organizațiilor nonguvernamentale, întreprinderilor municipale, întreprinderilor mici și mijlocii și jurnaliștilor, precum și activități cu privire la procesul de compostare a deșeurilor verzi, tehnicile moderne de managment al deșeurilor, organizarea taberei de vară pentru tineri, elaborarea de manuale pentru elevi, jocuri electronice interactive pentru copii, etc.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

ЕС инвестировал 5,6 млн евро в 29 грантовых проектов для поддержки трансграничного сотрудничества местных общин Украины с соседними регионами в Беларуси и Молдове за 2015-2019 гг.

Written by admin on 21 iunie 2019. Posted in Fără categorie

ПОСТ-РЕЛИЗ


Киев, 13 июня 2019 г. – в Киеве проходит подведение итогов реализации 29 трансграничных проектов по программам территориального сотрудничества «Беларусь – Украина» и «Молдова – Украина», финансируемых Европейским Союзом.

Трансграничные проекты по двум программам были направлены на местное и региональное развитие приграничных регионов, стимулирование экономического роста, поиск совместных решений для общих проблем по обе стороны границы и внесли важный вклад в улучшение условий жизни местных общин.

В программе «Беларусь – Украина» было реализовано 13 совместных проектов в регионах, а именно: в Украине – Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская области; в Беларуси – Брестская и Гомельская области. По программе «Молдова – Украина» внедрены 16 совместных проектов в украинских регионах (Одесская, Винницкая и Черновицкая области) и на всей территории Молдовы.

Во время итоговой пресс-конференции глава украинской делегации Анна Белоколос, представитель Министерства экономического развития и торговли Украины, отметила: «Программа трансграничного сотрудничества – важный инструмент для развития приграничных территорий. Это не только реализация мероприятий приграничного сотрудничества, но и дополнительные возможности для участия в программах ЕС регионов Украины, не вовлеченных в программы приграничного сотрудничества, в частности, Черниговской, Житомирской и Киевской областей».

В свою очередь, Лучиан Джега, Руководитель программ Европейской Комиссии (DG NEAR), отметил: «Европейская Комиссия поддерживает вектор по имплементации сотрудничества трансграничного взаимодействия. Цель программ, начатых 4 года назад,  развитие партнерства с другими странами-членами Восточного партнерства. Стоит отметить, что программа учитывала двухсторонние интересы и была нацелена на укрепление партнерства на трансграничной территории».

Глава делегации Республики Беларусь Михаил Баценко отметил, что «13 проектов в рамках программы Беларусь-Украина получили финансирование и достигли запланированных результатов. Более того, по некоторым позициям они превзошли их, что свидетельствует о достаточно высоком уровне заинтересованности как со стороны белорусских участников, так и их украинских партнеров».

Глава делегации Молдовы, представитель Государственной канцелярии Республики Молдова Эмилия Чеботари подчеркнула: «Хочу особо подчеркнуть, что Программа территориального сотрудничества Молдова – Украина оказалась очень ценным инструментом Европейской Комиссии, что позволило нам выявить и преодолеть общие проблемы в приграничных регионах, а также простимулировать социально-экономическое развитие на местном уровне. Программа способствовала мобилизации многих институтов и организаций на уровне как органов государственной власти, так и гражданского общества. Мы можем с уверенностью утверждать, что малыми шагами строим потенциал и достигаем реальных результатов».

Подытоживая, Эрк Ролоффс, Руководитель группы экспертов, администратор Программы EaPTC – GIZ отметил, что поддерживает инициативы всех трех стран о продолжении Программы EaPTC: «Эта программа  лишь начало, база для последующих шагов. Несмотря на существенные достижения и успешные результаты реализации грантовых проектов, мы надеемся на продолжение Программы со стороны ЕС. Сейчас уже начат диалог стран-партнеров с Европейской Комиссией относительно будущего Программы».

Участники мероприятия положительно оценили внедрение совместных проектов и показали успешность реализации двух программ территориального сотрудничества «Беларусь – Украина» и «Молдова –Украина».

Фотографии мероприятия можно найти по ссылке: https://fex.net/s/kbb4kbc

Lista actualizată a străzilor din municipiul Ungheni

Written by admin on 19 iunie 2019. Posted in Lista străzilor din oraș

Au început lucrările de reparație a străzii Decebal din municipiul Ungheni

Written by admin on 19 iunie 2019. Posted in Fără categorie

Au demarat lucrările de reparație capitală a străzii Decebal din municipiul Ungheni. La moment se execută lucrări de întărire a acostamentului și a structurii drumului în vederea extinderei acestei străzi. Conform proiectului de execuție a lucrărilor, porțiunea de stradă între străzile Romană și Crestiuc va fi în 3 benzi.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni