Îmi iubesc Ungheniul Curat! Desfășurarea bilunarului ecologic de primăvară

Written by admin on 16 martie 2017. Posted in Noutăți

La început de primăvară, Primăria orașului Ungheni demarează, în mod tradițional, Campania de salubrizare a orașului.  Astfel, conform dispoziției nr.45-02/1-07 din 01 martie 2017 se stabilește începând cu data de 10 martie 2017, desfășurarea bilunarului ecologic de salubrizare, înverzire și amenajare pe teritoriul orașului Ungheni. De asemenea, se stabilește ziua de vineri a fiecărei săptămâni ca zi de efectuare de către întreprinderi, instituții și organizații, precum și de către cetățenii din oraș a lucrărilor de salubrizare și amenajare a teritoriului orașului Ungheni pe sectoarele de uz public, precum și proprietate privată.

În această perioadă,  angajații serviciilor  municipale Î.M. ”Servicii Comunale” și SRL  ”AVE Ungheni” vor efectua măturatul mecanizat, măturatul manual, curățirea terenurilor, plantarea puieților, a florilor, sădirea ierbii în spațiile verzi, etc.

”Desfășurarea acestei campanii sub sloganul ”Îmi iubesc Ungheniul curat!” este de fapt un apel pe care îl adresăm tuturor cetățenilor, instituțiilor publice, școli, grădinițe, agenților economici, organizațiilor non-guvernamentale de a se implica în mod activ alături de lucrătorii primăriei la curățenia de primăvară. Ne dorim ca efortul administrației publice locale să fie sprijinit de comunitate atât prin acțiuni concrete, cât mai ales prin păstrarea curățeniei. Astfel, invităm toți locuitorii orașului Ungheni să participe la acțiunile de salubrizare, înverzire, amenajare a spațiilor verzi din perimetrul imobilelor de locuit și a celor cu altă destinație. Doar unind eforturile noastre vom putea asigura ordinea și curățenia în oraș” a menționat Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni.

Bilunarul ecologic de primăvară va dura până pe data de 10 mai 2017 și are drept scop asigurarea curățeniei pe toate sectoarele din orașul Ungheni și implicarea în această activitate a cetățenilor de rând și colectivelor întreprinderilor din oraș.

Echipamente moderne pentru cabinetele medicale din grădinițe (foto, video)

Written by admin on 15 martie 2017. Posted in Știri

Echipamente moderne pentru cabinetele medicale au primit toate instituțiile preșcolare din Ungheni în cadrul unui proiect inițiat de Primăria orașului Ungheni și susținut financiar de organizația non-guvernamentală ”Mara Foundation” din Olanda.  Astfel copiii din grădinițe vor avea parte de o asistență medicală mai performantă.

”O parte din utilajul medical solicitat în proiect a fost repartizat grădinilor și anume: dulapuri pentru medicamente, măsuțe pentru proceduri, inhalatoare, stetoscoape. În scurt timp vor mai fi aduse  frigidere pentru păstrarea medicamentelor și alte echipamente care sunt necesare pentru asigurarea unei asistențe medicale de calitate în instituțiile preșcolare”, a declarat Eduard Balan, viceprimarul orașului Ungheni.

Managerii instituțiilor au menționat că aceste utilaje vor fi de ajutor asistentelor medicale și au subliniat importanța dotării cabinetelor medicale cu echipamente noi, care să corespundă cerințelor și necesităților de zi cu zi.

COMUNICAT DE PRESĂ

Written by admin on 10 martie 2017. Posted in Știri

10 martie 2017                                                                                                                                                                                                                         

COMUNICAT DE PRESĂ 

Fundația  Comunitară Ungheni

a lansat  la începutul primăverii 2017 două  Programe  de Granturi Mici                     

/ ediția a XVI-a  și  o ediție specială  dedicată orașului Ungheni – 555 de ani/

  Ieri , 09 martie 2017/ ora 11.00/, la Centrul de Ingformare pentru Cetățeni aflat la parterul Primăriei orașului Ungheni, s-a desfășurat sesiunea de informare  privind  specificul şi condiţiile  a două Programe  de Granturi Mici ale Fundaţiei Comunitare Ungheni, lansate pe 06 martie 2017: Ediția a XVI-a/Localitatea mea poate fi altfel_2 și Ediția  specială/ UNGHENI – 555 de ani, unde au fost invitaţi  să participe toţi cei interesați  de subiectele abordate.

La acest eveniment au participat  50 de reprezentanți ai asociațiilor  obștești,  grupurilor de iniţiativă civică/locală și  instituţiilor publice din   27 de  localități urbane și rurale ale raionului Ungheni, care s-au documentat cu cerințele celor două Programe de Granturi Mici cuprinse în formularele cererilor de finanțare și ghidurile solicitantului. De asemenea, participanții s-au informat despre  documentele  care trebuie să fie prezentate în anexe la cererea de finanțare,  perioada de pregătire și data limită de depunere a proiectelor, au primit răspunsuri la un șir de întrebări. S-a atestat un interes deosebit al participanților care vor să aplice cereri de finanțare pentru PGM anunțate.

la seminarul de informare s-au  făcut explicații detaliate privind diferențele și similitudinile PGM lansate. PGM Localitatea mea poate fi altfel _2  are drept scop să contribuie la transformarea localităților în  sate și orașe cu cetățeni activi, responsabili, interesati și dornici să contribuie la  schimbarea în bine a comunităților în care trăiesc, iar PGM UNGHENI – 555 de ani, lansat  cu prilejul împlinirii orașului Ungheni a 555 de ani de la prima sa atestare documentară, are ca scop să contribuie la promovarea bunelor practici de participare activă a cetățenilor la soluționarea problemelor locale.

DISPOZIŢIE din 06.03.2017

Written by admin on 9 martie 2017. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 51-02/1-07

din  06.03.2017

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 24.03.2017, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:    

  1. Cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni în anul 2016

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2017

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Diverse

Primar                                                                             Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

  1. Comisia Socială – 22.03.2017, ora 13:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Buget şi finanţe – 22.03.2017, ora 16:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 23.03.2017, ora 14:00, biroul – CIC.

 

Concurs prin oferta de prețuri pentru amenajarea aleii Parcului Central din Ungheni

Written by admin on 7 martie 2017. Posted in Achiziții publice, Transparența decizională

Primaria or. Ungheni anunță concursul prin oferta de prețuri nr. 241-op/2017 din 13.03.2017, ora 11:00, privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a aleii Parcului Central din or. Ungheni (intrare de pe str. A. Cozmescu)

Vedeți caietul de sarcini și Anexele amenajare parc

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni