Convocarea Consiliului Municipal în şedinţă extraordinară

Written by admin on 27 octombrie 2017. Posted in Agenda / Ședințe

DISPOZIŢIE  nr. 228-02/1-07
din 27.10.2017

Cu privire la convocarea Consiliului Municipal

În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de  31.10.2017, la orele 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni (CIC), cu   următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la retragerea din gestiunea economică a unor mijloace fixe și active circulante, transmiterea în gestiunea economică a unor mijloace fixe și active circulante 

Raportor: A. Ambros, primar

  1. Diverse

          

Primar                                                                       Alexandru  AMBROS

Profesorii și elevii din municipiul Ungheni se implică în procesul de adaptare la schimbările climatice

Written by admin on 25 octombrie 2017. Posted in Noutăți

25 octombrie 2017, Municipiul Ungheni  

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Pe data de 03 octombrie 2017, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, s-a desfășurat Sesiunea de instruire cu tema „Ce trebuie de făcut pentru combaterea schimbărilor climatice” a cadrelor didactice și managerilor școlari din Liceele Teoretice „Ion Creangă”, „Mihai Eminescu”, „Vasile Alecsandri”, „Alecsandr Pușkin” și „ Gheorghe Asachi”, în cadrul proiectului „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice”, finanțat de Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova.

Proiectul „Împreună pentru adaptarea la schimbărileclimatice” este implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Municipalitatea Districtului Joniškis din Republica Lituania și are ca scop creșterea capacității administrative și nivelului de educație a populației privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Acest proiect  va contribui la dezvoltarea și consolidarea capacităţilor administrative ale orașelor înfrățite Ungheni și Joniškis prin aplicarea, în parteneriat cu principalii actori comunitari, a unor instrumente noi și structuri consultative instituționalizate pentru a implementa soluții și măsuri concrete de atenuare și adaptare la schimbările sclimatice.

Primăria vizitată de beneficiarii mulțumiți

Written by admin on 23 octombrie 2017. Posted in Noutăți

Olesea, Artiom și Marcel beneficiarii Centrului de zi pentru copii și tineri „Casa pentru toți” din Ungheni, însoțiți de asistentele centrului au întreprins săptămâna trecută o vizită la primăria municipiului Ungheni.

Surprins plăcut de oaspeți, Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni i-a invitat la el în birou și la vorbit tinerilor despre rolul administrației publice locale și cum funcționează aceasta. Tinerii au ținut să pună și câteva întrebări primarului.

Au discutat despre condițiile de existență și activitate a persoanelor cu nevoi speciale în localitatea noastră. Referitor la aceasta, primarul de Ungheni a ținut să menționeze că în procesul de executare a lucrărilor de reparație a drumurilor, construcție și modernizare a instituțiile publice, se ține cont de nevoile persoanelor cu dizabilități.

Totodată, primarul municipiului Ungheni a subliniat importanța creării condițiilor necesare pentru încadrarea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii. „Cu siguranță am putea prelua exemplul statelor europene unde și persoanele cu nevoi speciale sunt încadrați în câmpul muncii, în limita posibilităților de sănătate. La rândul ei, comunitatea ar putea să aleagă serviciile prestate de aceste persoane și în așa mod să le ofere șansa de a fi activi și utili.

Ziua Ușilor deschise la Primăria municipiului Ungheni

Written by admin on 19 octombrie 2017. Posted in Noutăți

Stimați ungheneni,

Pe data de 20 octombrie 2017 va avea loc Ziua Ușilor deschise la Primăria municipiului Ungheni. În această zi vă invităm să participați la Ședința Consiliului Municipal care se va desfășura începând cu ora 10:00.Veți avea posibilitatea să Vă înscrieți în audiență la primar și viceprimari și să primiți răspuns la întrebările Dumneavoastră de la specialiștii Primăriei municipiului Ungheni.

Detalii la:
Tel: 0236 2 25 77
www.ungheni.md
https://www.facebook.com/ungheni.md/
Email: primaria.ungheni@gmail.com

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Juristului

Written by admin on 19 octombrie 2017. Posted in Noutăți

Stimați lucrători în domeniul Justiției,

La data de 19 octombrie, în Republica Moldova, în mod tradițional este marcată ziua profesională a juristului. Cu acest prilej, în numele Primăriei municipiului Ungheni Vă transmitem urări de bine și calde felicitări.

Este o zi care readuce în atenția noastră rolul ce Vă revine în asigurarea respectării legislației și a ordinii prin promovarea unei justiții echitabile și imparțiale. Cu certitudine, meseria căreia vă dedicați zi de zi, presupune responsabilitate, profesionalism, curaj și devotament. Cetățenii au nevoie de o justiție echitabilă, iar Dumneavoastră sunteți promotorii și responsabilii de această sarcină deloc ușoară.

În acest sens, îmi exprim aprecierea pentru efortul despus zilnic în vederea apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Vă doresc să vă bucurați de tot respectul și încrederea cetățenilor, să aveți parte de realizări profesionale, pace și armonie în familie.

Cu respect,
Primarul mun. Ungheni,
Alexandru AMBROS

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni