ANUNȚ

Written by admin on 12 decembrie 2018. Posted in Fără categorie

Licitație Dosar Nr. 3: Proiect MDA/SGP/OP5/Y7/CORE/CC/2018/15 „Implicarea civică pentru un mediu sănătos în municipiul Ungheni”, finanțat de Facilitatea Globală de Mediu

ONG-ul Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă anunță licitația publică pentru procurarea echipamentului tehnic/materiale pentru stația fotovoltaică (3,3 KW/12 panouri 275 W) și a materialelor pentru amenajarea spațiilor verzi în curtea blocurilor de locuințe situate pe str. Porumbescu 3, 5, 7 din municipiul Ungheni.

Invitația de participare, particularitățile licitației, instrucțiunile pentru ofertanți, lista cerințelor și formularele de licitație returnabile sunt disponibile AICI.

Data limită pentru depunerea ofertei este: 04 ianuarie 2019, ora 17:00.

Informaţiile adiţionale posibile sau clarificările/întrebările vor fi publicate pe pagina web www.crdd.md

Pentru informaţii suplimentare:

Telefon: (+373) 236 2 36 68, 236 2 74 39

E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Concurs! Gala Pomilor de Crăciun, ediția a treia

Written by admin on 11 decembrie 2018. Posted in Noutăți

Dorești să-ți demonstrezi abilitățile practice și ingeniozitatea? Nu rataşansa de a participa la expoziţia Gala pomilor de Crăciun, Ediția aIII-a, un concurs organizat de Primăriamunicipiului Ungheni. Confecţionează un brad de Crăciun din orice materialconsideri de cuviinţă şi înscrie-te la concurs până la data de 19 decembrie 2018.Bradul tău va ajunge la expoziţia din holul Primăriei municipiului Ungheni şiva delecta privirile publicului în perioada 20 decembrie 2018 – 09 ianuarie2019.

Deschiderea expoziţiei va avea loc pe data de 20 decembrie, ora 15:00.

Regulamentul concursului poate fi descărcat aici.

 Detalii la numărul de telefon: 079018941.

Dispoziție cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii

Written by admin on 11 decembrie 2018. Posted in Fără categorie

DISPOZIŢIE nr. 454-02/1-07

din 10.12.2018

Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral

şi pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii

În temeiul art. 32 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 52 alin. (9)din Codului electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997, republicat în MonitorulOficial al R. Moldova nr. 451-463/768 din 29.12.2017, pct. 4 din Regulamentulprivind modalitatea plasării publicității electorale și de promovare politicăpe panourile publicitare, aprobat prin hotărârea CEC nr. 3328 din 28.04.2015,

DISPUN:

1. Se stabilesc următoarele locuri speciale pentru afişaj electoral, pe teritoriul municipiului Ungheni:

a) cartierul Dănuţeni – panou publicitar special, de pe str. Ştefan cel Mare, preajma fostei Secţii de evidenţă şi documentare a populaţiei; panou publicitar special, preajma staţiei auto de pe str. Ştefan cel Mare, (preajma fostei SA ,,Biovet”).

b) cartierul Centru – panourile publicitare speciale de pe străzile:

–  str. Naţională, preajma blocului locativ nr. 27;

–  str. Feroviară, preajma gării feroviare şi auto;

–  str. Decebal, la intrarea în Piaţa Centrală;

–  str. Alexandru cel Bun, la intrarea în Piaţa Centrală;

–  str. Romană, la intrarea pe Stadionul Municipal;

c) cartierul Tineretului – panourile publicitare speciale de pe str. A. Bernardazzi, preajma pieţei, str. Gh. Crestiuc, preajma staţiei auto;

d) cartierul Bereşti – panoul publicitar special din preajma Centrului Cultural Multifuncțional ,,Regina Maria”.

În Cartierul Centru s-a constituit Asociația de Locatari „Casa modernă”

Written by admin on 6 decembrie 2018. Posted in Noutăți

04 decembrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

În Cartierul Centru s-a constituit Asociația de Locatari „Casa modernă”

Vineri, 30 noiembrie 2018, a avut loc Adunarea Generală de constituire a Asociației de Locatari pentru blocurile multietajate din strada Porumbescu 3, 5, 7 și Alexandru cel Bun 32. Această activitate a fost desfășurată în cadrul Proiectului „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni”, cofinanțat de către programul Polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone prin intermediul Fondului de Solidaritate al Poloniei și implementat de Primăria municipiului Ungheni. Scopul Asociației de Locatari „Casa noastră modernă” este de a asigura administrarea blocurilor de locuit și îmbunătăți starea de confort a locatarilor.

Prezent la adunare, Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni a salutat inițiativa de constituire a unei noi asociații de locatari, exprimându-și convingerea că locuitorii vor avea doar de câștigat de pe urma constituirii acesteia: „În cadrul proiectului  Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni cofinanțat de către Fondul de Solidaritate al Poloniei, în vara anului 2018, au început lucrările de modernizare a curții blocurilor de locuit de pe aceste străzi. Investiția în valoare de circa 1,5 mln lei a fost făcută având și condiția de creare a asociației de locatari pentru a asigura durabilitatea proiectului implementat, astfel încât investițiile făcute aici să continue. În rezultatul implementării proiectului sperăm să avem aici o curte model, iar această experiență să fie replicată în alte curți din orașul Ungheni, precum și în alte orașe din țară”.

În cadrul Adunării Generale, din rândul celor 47 de participanți ai acestor blocuri de locuit, au fost aleși prin vot Președintele Asociației, membrii Consiliului de Administrare, membrii fondatori și Comisia de Cenzori. Locatarii prezenți la adunare au completat cererile de membri ai asociației, au votat cotizația pe care locatarii o vor plăti lunar și au propus voluntari de la fiecare scară pentru a fi responsabili de colectarea banilor. Astfel, lunar pentru apartamentele cu o odaie se va achita 10 lei, cu 2 odăi – 20 lei/lună,  cu 3 odăi – 30 de lei, cu 4 odăi – 40 de lei.

Banii colectați vor fi depuși în contul bancar al asociației, constituindu-se „fondul de zestre” al organizației pe care nu-l vor cheltui în primele 5 luni. „Aceste 5 luni vor fi pentru noi o perioadă de testare. Toți vor face muncă de voluntariat. În dependență de suma acumulată vom înțelege dacă organizația este una viabilă și funcțională. Împreună cu locatarii am hotărât ca evidența să se ducă pe fiecare scară”, a explicat Raisa Smerdov, locuitoare a blocului de pe strada Al. cel Bun 32.

Centenarul marcat la Ungheni

Written by admin on 5 decembrie 2018. Posted in Noutăți

În perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2018 în municipiul Ungheni s-au desfășurat un șir de evenimente culturale care au avut drept scop marcarea a 100 de ani de la evenimentul Marii Uniri a Țărilor Române.

Astfel, pe data de 29 decembrie 2018 în incinta Muzeului de Istorie și Etnografie din Ungheni a fost organizată Expoziția –Simpozion „Prin jertfă spre Marea Unire”. În cadrul expoziției au fost prezentate obiecte care datează din perioada celui de-al doilea război: piese vestimentare, icoane, troițe militare, armament de epocă, hărți, publicații dedicate evenimentului istoric care a avut loc acum 100 de ani la Alba-Iulia, etc. „Prin această expoziției ne-am propus să comemorăm amintirea înaintașilor noștri, inclusiv a unghenenilor care au participat la săvârșirea actului Marii Uniri și să creăm acea atmosferă de epocă care relevă apartenența noastră culturală, istorică și spirituală la neamul românesc. Totodată expoziția are și un scop educativ, or e bine ca tânăra generație să cunoască istoria și cultura neamului” a declarat Vasile Iucal, directorul muzeului. Cei care nu au avut posibilitatea să vadă această expoziției, o pot face vizitând Muzeul de Istorie și Etnografie din Ungheni.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni