DISPOZIŢIE nr. 65-02/1-06 din 05.04.2012 Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

Written by admin on 13 aprilie 2012. Posted in Știri

 

În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,
DISPUN:
Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  20.04.2012, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2011 – 2012 şi sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2012 – 2013
Raportor: Iurie Marcoci, directorul SA ,,Comgaz-Plus”
2. Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 8/1 din 26.08.2011 ,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare”
Raportor: Dumitru Radu, viceprimar
Co-raportor: Dumitru Bîlici, administrator ÎM ,,AVE Ungheni” SRL

Aviz

Written by admin on 13 aprilie 2012. Posted in Știri

 

ÎM  “Servicii Comunale Ungheni” angajează:
– conducători auto, categoria C
– lucrători  necalificaţi
– măturători
Relaţii la tel. (236)30101

Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al ÎM ,,Apă-Canal” Ungheni

Written by admin on 13 aprilie 2012. Posted in Știri

Anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de director al ÎM ,,Apă-Canal” Ungheni
Condiţii de participare la concurs
Condiţii de bază:
– deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova,
– cunoşterea limbii de stat.

Calificările solicitate:
– studii superioare în domeniu – inginerie, economie, administraţie publică, juridic.
– experienţă managerială de cel puţin 5 ani;
– cunoaşterea calculatorului;

Primăria oraşului Ungheni

Anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de director al ÎM ,,Apă-Canal” Ungheni

Condiţii de participare la concurs
Condiţii de bază:
– deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova,
– cunoşterea limbii de stat.

Calificările solicitate:
– studii superioare în domeniu – inginerie, economie, administraţie publică, juridic.
– experienţă managerială de cel puţin 5 ani;
– cunoaşterea calculatorului;

Atenţie: concurs! Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor

Written by admin on 6 aprilie 2012. Posted in Știri

În scopul îmbunătăţirii stării sanitare a oraşului, amenajării, creării spaţiilor verzi, restaurării patrimoniului natural, amenajării surselor de apă potabilă, renaşterii tradiţiilor culturale şi naţionale, Primăria Ungheni anunţă Concursul ”Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”.

Regulamentul de participare la concurs:
1. La concurs poate participa orice grup de locuitori reprezentat printr-un lider, agenţi economici, organizaţii, instituţii.                   2. Primăria Ungheni va contribui la organizarea şi paşaportizarea surselor de apă potabilă.
3. Pentru participare la categoria concursului pentru fîntînă/izvor vor fi prezentate:
–  copiile paşapoartelor
–  fotografiile surselor de apă (pînă şi după amenajare) din faţă şi din părţile laterale, precum şi imaginea în perspectivă, pentru a determina amenajarea zonei de protecţie.
4. Pentru a fi acceptate la concurs, sursele de apă trebuie să fie dotate obligatoriu cu elemente de construcţie : acoperiş, gard, capac protector, suport pentru căldare, căi de acces. O atenţie deosebită va fi acordată prezenţei elementelor de cultură naţională şi surselor de apă nou construite.
  5. Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului va stabili străzile, curţile blocurilor locative, instituţiile de învăţămînt, sursele de apă potabilă învingătoare a concursului în termen pînă la 20 iunie curent.
6. Stabilirea învingătorilor se va efectua în modul următor:
–  fiecare indice va fi apreciat de la 0 la 10 puncte, în perioada 1-10 iunie;
–  participanţii la concurs vor fi plasaţi pe locuri conform punctajului maxim acumulat.
7. Premiile băneşti oferite învingătorilor vor fi îndreptate la amenajarea şi întreţinerea în continuare a străzilor, curţilor, instituţiilor declarate învingătoare.În scopul îmbunătăţirii stării sanitare a oraşului, amenajării, creării spaţiilor verzi, restaurării patrimoniului natural, amenajării surselor de apă potabilă, renaşterii tradiţiilor culturale şi naţionale, Primăria Ungheni anunţă Concursul ”Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”.

Regulamentul de participare la concurs:
1. La concurs poate participa orice grup de locuitori reprezentat printr-un lider, agenţi economici, organizaţii, instituţii.
2. Primăria Ungheni va contribui la organizarea şi paşaportizarea surselor de apă potabilă.
3. Pentru participare la categoria concursului pentru fîntînă/izvor vor fi prezentate:
–  copiile paşapoartelor
–  fotografiile surselor de apă (pînă şi după amenajare) din faţă şi din părţile laterale, precum şi imaginea în perspectivă, pentru a determina amenajarea zonei de protecţie.
4. Pentru a fi acceptate la concurs, sursele de apă trebuie să fie dotate obligatoriu cu elemente de construcţie : acoperiş, gard, capac protector, suport pentru căldare, căi de acces. O atenţie deosebită va fi acordată prezenţei elementelor de cultură naţională şi surselor de apă nou construite.
  5. Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului va stabili străzile, curţile blocurilor locative, instituţiile de învăţămînt, sursele de apă potabilă învingătoare a concursului în termen pînă la 20 iunie curent.
6. Stabilirea învingătorilor se va efectua în modul următor:
–  fiecare indice va fi apreciat de la 0 la 10 puncte, în perioada 1-10 iunie;
–  participanţii la concurs vor fi plasaţi pe locuri conform punctajului maxim acumulat.
7. Premiile băneşti oferite învingătorilor vor fi îndreptate la amenajarea şi întreţinerea în continuare a străzilor, curţilor, instituţiilor declarate învingătoare.

În atenţia persoanelor fizice şi juridice din or. Ungheni!

Written by admin on 5 aprilie 2012. Posted in Știri

 

Stimaţi ungheneni!

         Primăria oraşului Ungheni, Vă aduce la cunoştinţă că în legătură cu desfăşurarea campaniei anuale de salubrizare a or. Ungheni şi în scopul aducerii urbei în stare sanitară corespunzătoare către Sfintele Sărbători de Paşte, în perioada 04 – 14 aprilie depozitarea deşeurilor menajere la Depozitul de deşeuri orăşenesc se va efectua Fără plată.

 

Primarul or. Ungheni                    Alexandru Ambros

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni