,,Bunicii grijulii” Campania de promovare și asigurare a securității celor mici, atunci când sunt în drum spre școală sau spre casă

Written by admin on 15 februarie 2018. Posted in Noutăți

Stimaţi cetăţeni, Inspectoratul de Poliţie Ungheni Vă informează, că Poliţia Naţională a dat start Campaniei ,,Bunicii Grijulii”, care are scopul protejării copiilor în timpul traversării străzilor şi informării  cu reguli de comportament pentru siguranţa personală.

În Campania dată, este necesară participarea voluntară a buneilor activi cu responsabilitate civică înaltă, care nu sunt indiferenţi, care au nepoţi şi vor să se implice pentru a sprijini şi pentru a proteja copiii noştri.

Doritorii care vor să facă parte din echipa ,,Bunicii Grijulii”, ne pot contacta la telefoanele:  068114487 sau 069666878

„Bunicii grijulii” reprezintă o campanie de promovare și asigurare a securității celor mici, atunci când sunt în drum spre școală sau spre casă. Campania este inițiată de Poliția Republicii Moldova, cu preluarea experienței din Italia.

Proiectul se referă la prezența persoanelor în etate la trecerile de pietoni din preajma instituțiilor de învățământ, pentru ca să ajute copiii să traverseze străzile. Inițiativa este preluată din experiența mai multor orașe din nordul Italiei.

„Acest proiect presupune implicare persoanelor de vârsta a treia, cu responsabilitate civică înaltă, care nu sunt indiferente, care au nepoţi şi vor să se implice în protejarea lor”.

Situația ascensoarelor în Ungheni se va schimba

Written by admin on 5 februarie 2018. Posted in Noutăți

Interviu cu Alexandru AMBROS, primarul municipiului Ungheni

Recent, din cauza datoriilor acumulate de către locatarii blocurilor multietajate au fost oprite 46 de ascensoare. Despre situația creată, dar și despre problema ascensoarelor am discutat cu Alexandru AMBROS, primarul municipiului Ungheni.

Stimate domnule primar care este situația ascensoarelor din oraș, cine se ocupă de gestionarea lor?
În anul 2008 Întreprinderea Municipală „Servicii Comunale Ungheni” a preluat de la asociațiile proprietarilor de locuințe privatizate (APLP) 46 de lifturi din cele 94 existente în oraș. Celelalte 48 de ascensoare au rămas la deservirea asociațiilor proprietarilor de locuințe privatizate APLP. Lifturile au fost preluate deoarece din cele 46 funcționau doar 8 lifturi și reparația lor necesita o investiție considerabilă.  Pe parcursul anilor, s-a intervenit cu lucrări importante. Au fost schimbate cablurile de tracțiune, s-a executat verificarea tehnică anuală. Atunci s-a aprobat tariful de 8,25 lei /per persoană pentru deservirea tehnică și întreținerea liftului. Acest tarif a fost calculat reieșind din considerentul că pentru deservirea tehnică a unui ascensor vor achita circa 50 de persoane. Tariful aprobat prin decizia Consiliului orășenesc din 2008 constituie 692,80 lei/lunar. În realitate, la moment, pentru lucrările de deservire tehnică a unui ascensor se acumulează aproximativ 250 lei /lunar, sumă care nu acoperă cheltuielile reale.

Care este cauza că în mediu de la lift se acumulează doar 250 de lei/lunar?
Cauza principală este numărul mic de persoane care achită liftul. În multe cazuri locatarii nu achită per număr real al membrilor de familie. De exemplu, în apartament locuiesc 3 persoane, dar se achită pentru 1 sau 2 persoane. În multe blocuri locatarii de la etajul 3 nu achită, lucru care contravine legislației în vigoare. Motivul celor care nu achită deoarece nu utilizează liftul nu este corect. Conform legislației toți locatarii începând cu etajul 3 trebuie să achite liftul. Locatarii achită liftul nu doar pentru că îl folosesc sau nu, dar pentru că liftul este parte componentă a casei și asigură funcționalitatea blocului de locuit. De lift se folosesc nu doar locuitorii, dar și oaspeții, serviciile de urgență, specialiștii „Red – Nord”, „Apă – Canal”, etc. atunci când intervin în bloc pentru exercitarea funcțiilor de serviciu.

Adunare cu locatarii blocurilor multietajate din municipiul Ungheni

Written by admin on 5 februarie 2018. Posted in Noutăți

Primăria municipiului Ungheni aduce la cunoștința cetățenilor că pe data de 9 februarie 2018, ora 17:00, în Sala de Ședințe a Primăriei municipiului Ungheni se va desfășura o adunare cu locatarii blocurilor multietajate.

În cadrul adunării se va discuta tariful lunar pentru deservirea lifturilor și cine va gestiona deservirea lor tehnică.

La ședință sunt invitați să participe cel puțin câte un reprezentant din fiecare scară a blocurilor multietajate.

Mai multe detalii la nr. de tel :
0 (236) 2 -74 -39, 0 (236) 2 – 25 – 77

Convocarea Consiliului Municipal Ungheni

Written by admin on 2 februarie 2018. Posted in Noutăți

DISPOZIŢIE  nr. 17-02/1-07
din 31.01.2018

Cu privire la convocarea Consiliului
Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 16.02.2018, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:           

  1. Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni în anul 2017

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef 

  1. Diverse

Primar                                                                               Alexandru  AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 14.02.2018, ora 13:00, biroul – CIC
  2. Comisia Buget şi finanţe – 14.02.2018, ora 16:00, biroul – CIC
  3. Comisia  Socială – 15.02.2017, ora 15:00,  biroul – CIC

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Lucrătorului Procuraturii

Written by admin on 29 ianuarie 2018. Posted in Noutăți

Stimați colaboratori ai Procuraturii,

În numele Primăriei municipiului Ungheni vă transmit sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale. Îmi exprim tot respectul și gratitudinea pentru profesionalismul, abnegația și principialitatea de care dați dovadă în munca nobilă pe care o desfășurați. Într-o societate democratică, Dumneavoastră aveți un rol primordial, de a consolida statul de drept, de a asigura supremaţia legii și protecţia drepturilor şi libertăţilor cetățenilor.

Dorim ca activitatea pe care o exercitaţi să fie susţinută necontenit şi apreciată după merit de întreagă societate.

Să aveți parte de multă sănătate, succes, curaj și realizări frumoase în plan profesional și personal. 

Cu deosebit respect,
Primarul mun. Ungheni,
Alexandru AMBROS

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni