Au învățat despre bunele practici de colectare selectivă a deșeurilor și compostare în municipiul Galați, România

Written by admin on 11 martie 2019. Posted in Fără categorie

Comunicat de presă

11 martie 2019, municipiul Ungheni

În perioada 25 februarie – 2 martie 2019 a avut loc vizita de studiu a reprezentanților Primăriei municipiului Ungheni, Primăriei municipiului Kutaisi și Uniunii Oamenilor de Știință Imereti „Spectri” din Georgia în municipiul Galați, România cu scopul de a face un schimb de experiență privind sistemul de management al deșeurilor și practica compostării deșeurilor vegetale în municipiul Galați/România. 

Activitatea este parte componentă a proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN /2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni / Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știință Imereti „Spectri”/Georgia.

Agenda vizitei de studiu în Galați a inclus un șir de activități, printre care: prezentarea sistemului de management al deșeurilor în municipiul Galați, vizitarea stațiilor de sortare și depozitare a deșeurilor, organizarea și desfășurarea unui training privind practica compostării deșeurilor în municipiul Galați, întâlnirea Comitetului de Coordonare a proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” și prezentarea raportului de progres privind activitățile desfășurate în primele 4 luni de implementare a proiectului, precum și activitățile ce urmează a fi organizate și desfășurate în perioada imediat următoare de implementare a acestuia.

„Am rămas impresionați de sistemul de management al deșeurilor din Galați. Procesul de colectare, transportare, sortare și depozitare a deșeurilor este unul bine pus la punct. Muncitorii serviciului de salubrizare lucrează în baza unui program bine stabilit și a unor instrucțiuni precise, iar monitorizarea întregului proces se face cu ajutorul aplicațiilor GPS și a hărților speciale. Implementarea unui astfel de sistem integrat are ca rezultat asigurarea curățeniei și ordinii în oraș. Cu certitudine, la capitolul colectare selectivă a deșeurilor și salubrizare a localității, municipiul Ungheni ar putea prelua din experiența municipiului Galați”, a menționat Svetlana CIOBANU, co-coordonator al proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”.

Potrivit reprezentantului Serviciului Public Ecosal Galați, Vasile Tașcă, care activează în cadrul acestui serviciu de mai mulți ani, munca nu este ușoară, dar interesantă, lucru cel mai dificil fiind educarea responsabilității civice a locuitorilor și conștientizarea importanței colectării selective a deșeurilor.

Întrucât proiectul „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” prevede introducerea practicii de compostare a deșeurilor biodegradabile în orașele Kutaisi și Ungheni, cei 15 reprezentanți din Georgia și Moldova au fost familiarizați cu practica compostării deșeurilor verzi din Galați. Vizitând stația de compostare a deșeurilor din Galați, delegațiile din Ungheni și Kutaisi au avut posibilitatea să vadă pe viu procesul de compostare.

În baza cunoștințelor acumulate pe parcursul vizitei de studiu, dar și a unui manual elaborat de Asociația „Tehnopol” privind compostarea deșeurilor, vor fi organizate și desfășurate ore de instruire a persoanelor responsabile de procesul de compostare în Ungheni și Kutaisi, urmând să fie construită o stație de compostare a deșeurilor verzi în Kutaisi și create câteva stații experimentale de compostare la cele 5 licee din municipiul Ungheni.

În perioada vizitei de studiu a fost organizată și întâlnirea reprezentanților orașelor Ungheni și Kutaisi cu reprezentanții autorităților publice locale ale municipiului Galați. În cadrul acestei întâlniri, Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați a asigurat echipele de implementare a proiectului de toată susținerea în procesul de implementarea a proiectului, exprimând deschiderea pentru noi colaborări.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Primul spațiu public din municipiul Ungheni a fost adoptat de către JCI Ungheni

Written by admin on 7 martie 2019. Posted in Fără categorie

Pe data de 18 februarie 2019 a fost semnat primul Protocol de colaborare în cadrul programului „Adoptă un spațiu public”. Tinerii antreprenori ai asociației JCI Ungheni au dat încă odată dovadă de spirit civic și participare cetățenească. Aceștia au răspuns inițiativei lansate de Primăria municipiului Ungheni și au adoptat un spațiu public. Spațiul adoptat de către JCI Ungheni este situat în Parcul Central din Ungheni și are o suprafața de 2500 mp. Acesta cuprinde trei terenuri de joacă ai Orășelului Copiilor „Micul Cluj”, și anume terenurile pentru vârstele 0-3 ani, 3-7 ani, 7-12 ani, precum și aleile din preajma acestora.

„Suntem o organizație activă care are în vizor tot ce se întâmplă în orașul nostru. Am citi despre programul lansat de primăria Ungheni și am primit cu drag această inițiativă, pe care o considerăm una pe măsura JCI Ungheni. Avem oameni, resurse necesare, dar mai ales dorință de a ne implica și a contribui la întreținerea/îmbunătățirea spațiul public adoptat” a declarat Dionisie Ternovschi, președintele JCI Ungheni.

Printre principalele obligațiuni ale „părinților adoptivi” sunt: elaborarea unui proiect de amenajare a spaţiului public care să cuprindă toate intervenţiile pe care doreşte să le facă în compoziţia peisagistică existentă, să execute lucrările de amenajare ale spaţiului public, să respecte calendarul activităţilor prevăzute în proiectul de amenajare, să asigure necesarul de material (agro) dendrofloricol pe care decide să îl planteze/replanteze, etc.

Pe lângă activitățile de amenajare și întreținere a spațiului public adoptat, membrii JCI Ungheni își propun să organizeze și să desfășoare un șir de evenimente în aer liber. Este vorba de proiectul – Family Days (Zilele Familiei) care are drept scop promovarea odihnei active și petrecerii timpului liber în sînul familiei. După cum menționează Dionisie Ternovschi, președintele JCI Ungheni, aceste activități se înscriu perfect în spațiul adoptat, adică în Orășelul Copiilor din Parcul Central.

Pe de altă parte, primăria municipiul Ungheni va aviza proiectul de amenajare a spaţiului public care cuprinde toate intervenţiile pe care JCI Ungheni doreşte să le facă în compoziţia peisagistică existentă și va monta plăcuțe cu un mesaj de mulțumire pe spațiul public „adoptat”. „Apreciem gestul acestor tineri plini de energie și entuziasm, care reușesc mereu să ne surprindă cu proiecte interesante. Prin participarea la acest program, ei vor pune umărul la îmbunătățirea aspectului estetic al localității noastre fiind un bun exemplu pentru alte instituții/agenți economici. Un spațiu frumos amenajat, îngrijit va constitui și un element de promovare a imaginii acestei organizații. Deasemenea, îndemnăm cetățenii, managerii instituțiilor publice, agenții economici să asigure ordinea pe spațiile adiacente instituțiilor pe care le administrează” a menționat Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni.

Amintim că în luna ianuarie a acestui an, primăria municipiului Ungheni a lansat Programul „Adoptă un spațiu public”.  Acesta are drept scop responsabilizarea instituțiilor publice/agențiilor economici/organizațiilor nonguvernamentale faţă de mediul înconjurător, faţă de conservarea zonelor publice, precum şi promovarea şi întărirea parteneriatelor ca factor primordial în dezvoltarea societăţii.

Ședința Comitetului Director Local /CDL în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni”

Written by admin on 4 martie 2019. Posted in Apa Canalizare Ungheni

Comunicat de presă

La 27 februarie 2019, s-a desfășurat cea de-a patra ședința a Comitetului Director Local/CDL în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni”/ AAC Ungheni, implementat de Agenția pentru Cooperare Internațională a Germaniei prin Agenția de Dezvoltare Regională Centru și finanțat de Uniunea Europeană, unde au fost abordate următoarele subiecte: prezentarea raportului anual pentru 2018, prezentarea  Planului de implementare a proiectului pentru 2019,  prezentarea Studiului privind gradul de satisfacție a cetățenilor față de serviciile publice de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Ungheni precum și prezentarea situației actuale privind elaborarea documentației tehnice de proiect.

Pe lângă membrii CDL, la ședință au participant reprezentanți ai Comitetului Cetățenesc Local, Dietrich Hahn/ consultant internaţional superior MSPL/GIZ, Gintautas Baranauskas/ șef-adjunct Secția Operațiuni,  Delegației UE în RM, Mia Dubois și Christian Ballaro / manageri proiecte, Secția Operațiuni, Veaceslav Bulat/ director Institutul de Dezvoltare Urbană și Vasili Virlan/ inginer „APCAN PROIECT” SRL.

Prezent la eveniment, Cristofor CODREANU, viceprimarul municipiului Ungheni și președintele CDL a remarcat interesul atât a implementatorului cât și a donatorului vizavi de proiectul AAC în Ungheni și a asigurat că autoritatea publică locală depune toate eforturile astfel încât, activitățile prevăzute în proiect să fie realizate în termen și calitativ.

După prezentarea raportului pentru anul 2018, invitații au adresat mai multe întrebări privind procesul de tratare a apelor uzate, capacitatea stației de epurare în contextul regionalizării, dotarea cu contoare care permit citirea la distanță, calcularea și aprobarea tarifelor la serviciul de alimentare cu apă și canalizare. În cadrul ședinței, specialiștii de la Întreprinderea Municipală  „Apă – Canal” Ungheni, au vorbit despre situația actuală a sistemului de alimentare cu apă și canalizare în oraș și condițiile tehnice prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Veaceslav BULAT, director IDU, a prezentat rezultatele studiului privind gradul de satisfacție a cetățenilor față de serviciile de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni și a constatat că utilizatorii acestor servicii sunt, în mare parte, mulțumiți de calitatea apei și prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. În acest context, implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni” va avea ca rezultat creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor și a nivelului de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

Fiind la etapa de elaborare a documentației tehnice de proiect, Vasili VÎRLAN, inginer „APCAN PROIECT” SRL a prezentat situația actuală privind proiectul tehnic, menționând că acesta este la faza trei de proiect preliminar.

La final, invitații și-au exprimat certitudinea că proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni” va fi implementat cu succes.

FUNDAŢIA COMUNITARĂ UNGHENI ANUNŢĂ LANSAREA PROGRAMULUI DE GRANTURI MICI_2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile”/ Ediția XIX

Written by admin on 4 martie 2019. Posted in Fără categorie

Programul de Granturi Mici _2019 (PGM_2019) „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XIX,  are drept scop să contribuie  la  valorificarea și promovarea  potențialului socio-economic local,cu participarea largă a membrilor comunității.

PGM_ 2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” /Ediția XIX, va încuraja participarea cetățenilor la prioritizarea problemelor locale , identificarea și implementarea soluțiilor ca răspuns la nevoile comunității.

PGM _ 2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XIX , este  susținut  financiar de  Primăria și Consiliul municipal Ungheni, Consiliul raional Ungheni și Fondul pentru Tineri din Ungheni care își desfășoară activitatea sub umbrela Fundaţiei Comunitare Ungheni.

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică:

A. ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică care au beneficiat de un suport financiar mic din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.

B. ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică care au implementat deja proiecte importante pentru comunitate cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de  finanţare pentru granturi în valoare de până la 30 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.

C. Contribuţia (în numerar) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă  şi/sau  din partea autorităţilor publice locale, persoanelor juridice/instituții publice și private, persoanelor individuale/ cetățenilor.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor comunitare inovative pe domeniile: meșteșuguri autohtone, odihnă și recreere, mod sănătos de viață,  care vor cuprinde activități  și bune practici de implicare civică la soluționarea problemelor  comunității locale,  adresate  unui număr mare de beneficiari, care în mod  clar să:

* Demonstreze încurajarea participării civice  active în viața  comunității 

* Aducă beneficii cetațenilor  din comunitate

* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile

* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu

* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate 

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

Criteriile pentru proiect:

  •   Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
  •   Să urmărească soluționarea participativă a problemelor  din comunitate 
  •   Să nu aibă o durată mai mare de 3 luni

      Criteriile pentru beneficiari:

  •   Să fie activi în domeniile indicate
  •   Să dispună de potenţial uman şi voluntari
  •   Să demonstreze capacitatea de a soluţiona problemele locale pe domeniile vizate

   Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

  •   Activităţi generatoare de profit
  •   Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
  •   Activităţi cu caracter religios
  •   Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici_2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XIX, pot  fi  solicitate pe suport de hârtie sau în versiune electronică la adresa: str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail:fc_ungheni@yahoo.com.

Formulare cererilor de finanțare cu anexele necesare se depun la sediul  Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni),  în perioada  20 –22 martie 2019,  între orele  10.00 – 16.00.

Data limită de depunere a a formularelor cererilor de finanțare este  22 martie 2019, ora 16.00.

Miercuri,  06 martie  2019, ora 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei municipiului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare  privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici _2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XIX. Sunt invitaţi toţi cei interesați de Programul de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 0236 25309;e-mail:fc_ungheni@yahoo.com.

Memorandum Multilateral de Cooperare semnat cu instituții preuniversitare și societatea civilă pentru un mediu curat în Ungheni

Written by admin on 22 februarie 2019. Posted in Fără categorie

Comunicat de presă

21 februarie 2019, municipiul Ungheni

Pe data de 21 februarie 2019, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, a avut loc evenimentul de semnare a Memorandumului Multilateral de Cooperare în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră Curată” finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN/2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi din Georgia, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știinţă Imereti „Spectri”/Georgia.

Evenimentul de semnare a Memorandumului Multilateral de Cooperare s-a desfășurat în cadrul întâlnirii reprezentanților Primăriei municipiului Ungheni și Direcției Educație Ungheni, managerilor școlilor și grădinițelor de copii, liderilor grupurilor de inițiativă locală și asociațiilor obștești  din oraș și  localitățile limitrofe. Scopul acestei întâlniri a fost informarea și sensibilizarea instituțiilor preuniversitare și societății civile privind participarea la organizarea evenimentelor dedicate Zilelor de mediu internaționale și activităților naționale/locale  de salubrizare în municipiul Ungheni și 7 localități limitrofe.

Memorandumul Multilateral de Cooperare a fost semnat între Primăria municipiului Ungheni, pe de o parte și Direcția Educație Ungheni, 7 licee, 1 școală primară, 6 grădinițe de copii, 3 organizații nonguvernamentale,  5 Grupuri de Inițiativă Locală din municipiul Ungheni și 2 licee, 5 gimnazii și 2 grădinițe din 7 localități limitrofe  din raionul Ungheni, pe de altă parte.

Memorandumul Multilateral de Cooperare reprezintă un cadru de stabilire  a relațiilor reciproce între parteneri pentru buna implementare a Programului educațional în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”.

În acest context, în perioada martie 2019 – octombrie 2020, semnatarii Memorandumului și-au luat angajamentul să participe activ la diverse activități educaționale extracurriculare prevăzute în cadrul proiectului: organizare evenimente de salubrizare și adoptare spații verzi adiacente, plantare flori, copaci și arbuști, experimentare compostare deșeuri managere vegetale, sărbătorire Zile de Mediu internaționale și naționale, organizare și desfășurare concursuri și expoziții de desen, manifestări  cultural-artistice, etc. Deasemenea, ei vor  fi implicați în activitățile de instruire, informare și promovare ale campaniei de informare și conștientizare privind protecția mediului.

Eduard Balan, viceprimarul municipiului Ungheni responsabil de problemele sociale,  în mesajul de salut  la acest eveniment, a încurajat participarea reprezentanților instituțiilor preșcolare, școlare și societății civile în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”, astfel demonstrând că au un rol important în viața comunităților unghenene, unde există probleme de mediu care își așteaptă soluționarea.  

Cu multă încredere despre importanța implicării școlilor și grădinițelor de copii în activitățile proiectului a vorbit Olga Popa, șefă interimară a Direcției Educație Ungheni, vizând subiectele programului de educație ecologică propus ca parte deja existentă în unele materii predate sau ore de educație civică pentru comunitate.

În debutul activităților Programului educațional,  prima provocare pentru părțile semnatare ale Memorandumului Multilateral de Cooperare o constituie invitația de participare la concursul cu tema „Calendarul evenimentelor dedicate Zilelor de Mediu Internaționale și activităților naționale de salubrizare”. Cele mai bune și creative calendare vor fi editate și promovate pe ecranele LED-urilor din oraș, site-urile Primăriei municipiului Ungheni și Centrului Regional de Dezvoltare Durabilă.

„Vom aprecia implicarea activă a școlilor, grădinițelor de copii, ONG-urilor și Grupurilor de Inițiativă Locală la toate activitățile educaționale din cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”, or acestea prevăd păstrarea unui mediu curat pentru oameni și mai ales pentru generațiile în creștere. Sperăm să avem o colaborare reușită, astfel încât proiectul să fie unul de succes, iar experiența obținută să fie un model de bună practică pentru alte localități din Republica Moldova”, a menționat Svetlana Ciobanu, co-coordonatorul  proiectului. 

Proiectul „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată / Waste Free Rivers for a Clean Black Sea” are ca scop îmbunătățirea calității mediului și reducerea deșeurilor de-a lungul râurilor care se varsă în bazinul Mării Negre prin promovarea cooperării transfrontaliere între Georgia, Moldova și România pentru introducerea unor practici moderne de gestionare a deșeurilor  și creșterea conștientizării asupra mediului.

O galerie foto de la eveniment accesați mai jos.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni