Anunţ

Written by admin on 31 mai 2012. Posted in Știri

Pe data de 1 iunie, de Ziua Internaţională a Copilului, în Parcul central al oraşului Ungheni va avea loc un show muzical de zile mari. 

PROGRAMUL

desfăşurării sărbătorii „Ziua Internaţională a protecţiei drepturilor copilului”
1 iunie 2012

9.30-10.00 Fonograme, muzică pentru copii;

10.00 Deschiderea oficială a sărbătorii:
– Program artistic prezentat de colectivele artistice de la Palatul de Cultură Ungheni;
Concert susţinut de Şcoala de muzică Ungheni;
– Expoziţie cu participarea instituţiilor preşcolare şi preuniversitare;
– Expoziţie de desen a Şcolii de pictură Ungheni;
– Concursul desenului pe asfalt; competiţii la jocul de şah; competiţii la cicloturism.

Au învăţat engleza prin muzică şi voie bună

Written by admin on 25 mai 2012. Posted in Știri

Au învăţat engleza prin muzică şi voie bună AO „Poarta Deschisă”, împreună cu doi absolvenți ai Programului Edmund S. Muskie, Liliana  Tincu şi Vlad Ivaniuc, au desfășurat, pe 12 mai, conferința finală a proiectului „Week-end-uri de engleză cu bună dispoziție” („Happy English Weekends”).

Timp de patru luni, din februarie pînă în mai, în zilele de sîmbătă, 12 copii cu nevoi speciale, beneficiarii ai AO „Poarta Deschisă”, alături de alţi semenii de-ai lor, și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare în limba engleză prin muzică bună, știri radio, exerciții distractive de gramatică și vocabular. În ajutor le-au venit trei mentori binevoitori.
Mai mult, la cele 12 lecții, copiii au învăţat din experienţa academică şi culturală americană, acumulată de cei doi absolvenţi Muskie în timpul studiilor din SUA.

Aviz !

Written by admin on 25 mai 2012. Posted in Știri

Întreprinderea Municipală „Servicii Comunale Ungheni” angajează:

  • Conducători auto, categoria C;
  • Lucrători necalificaţi, măturători.

Cheltuielile de transport pentru persoanele din localităţile raionului Ungheni vor fi suportate de către întreprindere.

Relaţii la tel: 0(236) 30101

DISPOZIŢIE nr. 90-02/1-06 din 21.05.2012 Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

Written by admin on 25 mai 2012. Posted in Dispoziții, Știri

DISPOZIŢIE  nr. 90-02/1-06 din 21.05.2012

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  06.06.2012, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la activitatea Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni

Informează: Angela Ciocîrlan, directorul CRRT Ungheni

2. Cu privire la modificarea ,,Regulamentului privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor pe teritoriul oraşului Ungheni”, aprobat prin decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 10/8 din 25.11.2011

Cuvinte de recunoştinţă şi multumire

Written by admin on 18 mai 2012. Posted in Știri

Sărbătoarea aniversării a  67-a  de la victoria asupra fascismului a fost  o reuşită datorită implicării mai multor agenţi economici, care la apelul primăriei au contribuit  la  buna organizare a manifestărilor din această zi.

Cu acest prilej, Primăria Ungheni  a organizat o  masă de binefacere pentru toţi veteranii şi văduvele de război ce au venit la sărbătoare. Cu aportul agenţilor economici, veteranilor li s-au acordat colete cu produse alimentare. În acest context, primăria îşi exprimă recunoştinţa şi transmite sincere mulţumiri   sponsorilor: SRL „Prima-Bis”, SC SRL “Zernoff”, SRL „Neosertrans”, „V.A.Struc” ÎI, SRL “Vladalina”, „Climalex” SRL, Gheorghe Alcaz, Igor Rotaru. Mulţumim SRL “Rincor-Prim”, care a prestat servicii de transport la deplasarea veteranilor şi invalizilor în ziua de 9 mai.

Conform deciziei Consiliului orăşenesc din 20.04.12, veteranilor celui de-al doilea  război mondial şi văduvelor de război (nerecăsătorite), în total 31 de persoane, li s-a acordat, din fondul de rezervă al primăriei, un ajutotr material unic în sumă de 500 lei pentru fiecare.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni