La Konin ”Strugurașul” a dansat, iar oficialii au pus bazele unor relații economice bilaterale

Written by admin on 31 martie 2012. Posted in Știri

 

Ansamblul de dansuri populare ”Struguraș” din Ungheni a devenit laureat al Festivalului de cîntece și dansuri din Konin (Polonia). La întoarcere acasă, coregraful ansamblului, Nina Pricladov, a declarat cu satisfacţie: „Temperamentul dansurilor populare moldovenești i-a impresionat pe spectatorii polonezi, iar noi, la rîndul nostru, ne-am simțit foarte bine în scenă”.

Misiunea culturală din Polonia a fost precedată și de cea administrativă. Delegația oficială, prezidată de Ludmila Guzun, viceprimarul de Ungheni, a avut întîlniri cu administraţia oraşului Konin. Potrivit dînsei, în cadrul discuțiilor purtate, s-a convenit de a extinde colaborarea între Ungheni și Konin şi în alte domenii decît cel cultural. „S-a propus de a se organiza misiuni economice bilaterale, unde oamenii de afaceri polonezi și cei de la Ungheni să se aşeze la o masă de discuții pentru a stabili parteneriate și un schimb de experiență în domeniu”, a relatat Ludmila Guzun. Totodată, administrația orașului Konin a propus desfășurarea unei olimpiade pe discipline școlare între liceenii din cele două oraşe înfrăţite, Ungheni şi Konin.

Ludmila Guzun a dat o notă maximă deplasării efectuate. „M-am simțit cu adevărat mîndră de talentele noastre care au fost înalt apreciate la festival”, a specificat dînsa.

Europa ne susține și așteaptă fapte concrete de la autorități în domeniul descentralizării și consolidării autonomiei locale

Written by admin on 27 martie 2012. Posted in Știri

Alexandru Ambros si Andreas KieferLa Strasbourg au luat sfârșit lucrările sesiunii a 22-a a Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (CPLRCE), în cadrul căreia au fost discutate și aprobate Raportul și Recomandările CPLRCE privind Democrația Locală și Regională în Republica Moldova. Membrii Delegației țării noastre, – Alexandru Ambros, Tatiana Badan, Grigore Policinschi, Grigore Cobzac, Eleonora Graur și Dorin Chirtoacă – au prezentat o serie de amendamente importante pentru Administrația Publică Locală. În acest sens, discursul Președintelui Delegației, domnului Alexandru Ambros, a fost înalt apreciat de asistență. Totodată, A. Ambros a adus mulțumiri autorilor raportului pentru obiectivitatea aprecierii situației din Republica Moldova și recomandările foarte utile pentru guvernarea de la Chișinău.

Alexandru Ambros si Andreas KieferLa Strasbourg au luat sfârșit lucrările sesiunii a 22-a a Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (CPLRCE), în cadrul căreia au fost discutate și aprobate Raportul și Recomandările CPLRCE privind Democrația Locală și Regională în Republica Moldova. Membrii Delegației țării noastre, – Alexandru Ambros, Tatiana Badan, Grigore Policinschi, Grigore Cobzac, Eleonora Graur și Dorin Chirtoacă – au prezentat o serie de amendamente importante pentru Administrația Publică Locală. În acest sens, discursul Președintelui Delegației, domnului Alexandru Ambros, a fost înalt apreciat de asistență. Totodată, A. Ambros a adus mulțumiri autorilor raportului pentru obiectivitatea aprecierii situației din Republica Moldova și recomandările foarte utile pentru guvernarea de la Chișinău.

Noi sculpturi, după opera lui Grigore Vieru

Written by admin on 23 martie 2012. Posted in Știri

Peste mai puţin de trei luni, la Ungheni va fi dat startul unei noi ediţii a Taberei de sculptură, a cincea la număr. „Va fi o ediţie deosebită”, a subliniat primarul Alexandru Ambros.

În acest an, Tabără de sculptură va fi una internaţională. Deocamdată, nu se cunoaşte exact din ce ţări vor veni sculptorii. Cert e că deja au fost trimise invitaţiile de rigoare administraţiilor oraşelor înfrăţite cu Ungheniul, iar acestea sînt din: Polonia, Letonia, Israel, SUA, România etc. Au fost trimise invitaţii şi în alte ţări.

Tabăra de sculptură din acest an va fi una tematică. Participanţilor la ea li se va propune să realizeze lucrări după opera lui Grigore Vieru. Sculpturile nu vor plasate, ca în ediţiile anterioare,  în tot oraşul, ci doar în scurarul ce poartă numele poetului. În acest sens, a fost consultat şi  Consiliul artistic. Verdictul acestuia a fost clar: e o idee foarte bună. S-a discutat şi cu reprezentanţii Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova.

În Georgia, după noi experienţe

Written by admin on 23 martie 2012. Posted in Știri

Pentru a încuraja participarea tinerilor la dezvoltarea comunitară durabilă, Asociaţia Obştescă pentru Copii şi Tineret ”Făclia” din Ungheni, cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, a lansat o iniţiativă menită să reunească reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, ai autorităţilor publice centrale şi locale din Moldova, Serbia şi Georgia, pentru a studia experienţa fiecărei din aceste ţări în domeniul implicării şi participării tinerilor în soluţionarea problemelor comunităţii.

Astfel, în cadrul proiectului „Sporirea implicării şi participării tinerilor în viaţa comunităţii prin eforturi comune în Moldova, Serbia şi Georgia”, sînt prevăzute trei vizite de studiu pentru identificarea noilor instrumente şi metode de motivare a tinerilor să fie activi, încrezuţi în forţele proprii şi  perseverenţi în tot ceea ce fac.

Ungheni – oraş curat. Implică-te!

Written by admin on 23 martie 2012. Posted in Știri

Stimaţi conducători ai  întreprinderilor şi instituţiilor,
Stimaţi locuitori ai oraşului Ungheni,

Printr-o dispoziţie a primarului oraşului Ungheni, a fost anunţată organizarea campaniei anuale de salubrizare, cu începere de la 23 martie curent. Această campanie are drept scop salubrizarea şi amenajarea tuturor străzilor, parcurilor, scuarelor, curţilor etc.

Facem apel către toţi conducătorii de a organiza salubrizarea şi amenajarea teritoriilor şi porţiunilor de stradă adiacente instituţiilor şi întreprinderilor pe care le conduc, precum şi a sectoarelor repartizate conform dispoziţiei menţionate.

Facem apel către toţi locuitorii oraşului de a amenaja curţile caselor şi blocurilor în care locuiesc.

Implicarea fiecăruia va face oraşul nostru salubru şi înfloritor.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni