DECIZIE nr. 2/6 din 20.04. 2012 Cu privire la modificarea unei decizii a Consiliului Orășenesc Ungheni

Written by admin on 18 mai 2012. Posted in Decizii, Știri

DECIZIE  nr.  2/6 din 20.04. 2012
Cu privire la modificarea unei decizii a Consiliului Orășenesc Ungheni

În temeiul art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii bugetului de stat  pentru anul 2012, nr. 282 din 27.12.2011; Legii nr. 267 din 23.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Consiliul Orășenesc

DECIDE:    

Se modifică anexa nr. 2 ,,Cotele impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul oraşului Ungheni pentru anul 2012”, la decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 11/1 din 09.12.2012  „Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2012 în a doua lectură”, conform anexei la prezenta decizie.

Anexă la decizia Consiliului  Orăşenesc  nr. 2/6  din 20.04.2012 

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Victoriei

Written by admin on 11 mai 2012. Posted in Știri

Stimaţi veterani, stimaţi ungheneni,

Primăria Ungheni vă adresează sincere felicitări şi urări de bine cu prilejul Zilei Victoriei. Consemnînd cea de-a 67-a aniversare de la victoria asupra fascismului, permiteţi-mi să-mi exprim respectul faţă de veteranii şi invalizii de război. Este de datoria noastră şi o chestiune de onoare în a păstra memoria fiecărui veteran, fiecărui participant la război.

Sîntem convinşi că bunăstarea şi prosperitatea nu se pot realiza într-o lume sfîşiată de războaie şi terorism, că numai pacea şi înţelegerea asigură liniştea şi bunăstarea omenirii.

Vă urez multă sănătate,  pace-n suflet  şi să fiţi  înconjuraţi de atenţia celor din jur.

Cu respect, Alexandru Ambros,
primarul oraşului Ungheni 

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii Ziua Europei

Written by admin on 11 mai 2012. Posted in Știri

Stimaţi cetăţeni,

Ziua Europei, sărbătorită pe 9 mai, zi în care s-a constituit marea familie a Europei, semnifică dorinţa de apropiere între toate ţările continentului european. Prin sărbătorirea Zilei Europei ne  arătăm ataşamentul la principiile care au clădit o comunitate bazată pe democraţie, respectarea drepturilor omului, bunăstarea cetăţenilor, prietenia şi colaborarea dintre ţările şi popoarele europene. Cu acest prilej, Primăria oraşului Ungheni aduce tuturor sincere felicitări cu urări de sănătate, prosperitate şi un viitor european.

Fie ca această zi să rămînă în istoria continentului, o zi în care să trăim sentimentul deplin al vieţii în libertate, înţelegere între naţiuni şi respect reciproc.

Cu respect, Alexandru Ambros,
primarul oraşului Ungheni   

„Ziua Sportivului” la Ungheni

Written by admin on 11 mai 2012. Posted in Știri

Pe 20 mai 2012, cu începere de la ora 10:00, pe stadionul orăşenesc va avea loc sărbătoarea tradiţională „Ziua Sportivului”.

Pe parcursul zilei vor avea loc competiţii la: atletism, mini-fotbal, volei, baschet, joc de dame, şah, tenis de masă, ridicarea greutăţilor de 24 kg, tragerea otgonului, „La start cu toată familia”, lupta naţională „trînta”, veloturism.

Vă invităm la stadion!

În atenţia contribuabililor din oraşul Ungheni

Written by admin on 11 mai 2012. Posted in Știri

Serviciul de colectare a impozitelor din cadrul Primăriei Ungheni vă informează că, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, plătitorii impozitului pe bunurile imobiliare care vor achita, pînă la 30 iunie 2012, suma integrală a impozitelor pentru anul curent, vor beneficia de o reducere cu 15 la sută din suma impozitelor calculate pentru anul fiscal în curs.

Plăţile se efectuează la filialele Băncii de Economi.

În cazul apariţiei unor neclarităţi sau întrebări privind calculul, achitarea sau recepţionarea avizului de plată, vă adresaţi la Serviciulde colectare a impozitelor din cadrul Primăriei  Ungheni, biroul 208.
Telefon: 23994.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni