Expoziția artistului unghenean Dumitru Verdianu la Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Written by admin on 25 iulie 2018. Posted in Noutăți

Comunicat de presă

Expoziţia personală  Dumitru VERDIANU  (sculptură, grafică)

25 iulie – 5 august 2018

Vernisaj: miercuri, 25 iulie 2018, de la ora 18:00

 

Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN), institţie publică de interes judeţean, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, organizează, în perioada 25 iulie – 5 august 2018, expoziţia personală Peisaje Muzicale, cu lucrări semnate de artistul basarabean Dumitru Verdianu.

Acest proiect cultural este realizat la iniţiativa şi cu sprijinul Primăriilor din municipiile înfrăţite Cluj-Napoca şi Ungheni (Republica Moldova), în cadrul programului România Centenar.

Vernisajul expoziţiei va avea loc miercuri, 25 iulie 2018, de la ora 18:00, în Sălile de Expoziţii Temporare (parter) ale Muzeului de Artă Cluj-Napoca, în prezenţa artistului şi a invitaţilor săi de la Primăriile celor două municipii. Din partea Muzeului va fi gazdă Florin Gherasim, muzeograf, curatorul expoziţiei.

Dumitru Verdianu s-a născut in anul 1954, în localitatea Ungheni din Republica Moldova. Educaţia artistică a început-o la Liceul de Artă din Chişinău. Beneficiind de o bursă unională a avut şansa de a-şi continua instruirea artistică, timp de şase ani, la Universitatea de de Artă din faimosul centru cultural Sankt Petersburg, cu licenţă în sculptură, obţinută în anul 1982. După ce s-a stabilit cu familia în Austria, din dorinţa de perfecţionare a urmat, la Universitatea de Artă din Viena, cursurile masterale la clasa de sculptură a profesorului Michelangelo Pistoletto, finalizate cu obţinerea titlului de Magister Artius în anul 2000. Este artist liber profesionist din anul 1982, membru al Uniunilor profesionale din Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Austria.

Debutul expoziţional al lui Dumitru Vedianu a fost în anul 1978, iar de atunci artistul a fost prezent, prin lucrările sale, la peste 200 de expoziţii personale sau colective, dar şi în colecţii din numeroase ţări europene, Federaţia Rusă sau Canada.

Aflat la orizontul maturităţii artistice, pelerin în zările lumii, Dumitru Verdianu a ştiut să acumuleze în traistă talanţi cu valoare perenă de la maeştri şi şcoli renumite de artă din răsăritul şi apusul Europei, dar şi din fondul ancestral al obârşiilor autohtone, astfel încât, acum, opera sa să fie deopotrivă exponebtă şi ambasador al filonului  estetic naţional,  în conjuncţie coerentă cu pulsul contemporan al artei contemporane europene.

Expoziţia va fi deschisă spre vizitare în perioada 25 iulie – 5 august 2018, de miercuri până duminică inclusiv, în intervalul orar 10:00-17:00. (Florin Gherasim)

Au reciclat și au câștigat….o vacanță de vis!

Written by admin on 20 iulie 2018. Posted in Noutăți

Primăria municipiului Ungheni a premiat cele mai active instituții de învățământ în cadrul campaniei „Deșeuri electrice colectate – vieți omenești protejate!”. Elevi de la liceele teoretice „A. Pușkin”, „I. Creangă”, „V. Alecsandri” și „Mihai Eminescu” au petrecut câteva zile din vacanța de vară în orașele înfrățite cu municipiul Ungheni – Horishni Plavni (Ucraina), Auce (Letonia) și Joniskis (Lituania).

În perioada 02 – 22 iunie un grup de 10 elevi cu vârsta cuprinsă între 11 și 15 ani s-au odihnit și și-au întărit sănătatea la Tabăra de sănătate și agrement pentru copii „Orizont” din orașul Horishni Plavni (Ucraina). Aici copii au avut parte de multe activități distractive și cognitive. Potrivit profesoarei Ana Șevcenco, care a însoțit grupul de copii, fiecare zi la tabăra „Orizont” s-a dovedit a fi plină de evenimente și activități interesante. Copii au participat la jocuri interactive și au socializat cu semenii lor din Ucraina. La show-ul talentelor elevii au prezentat un dans popular românesc și au obținut locul 1.

Pentru toți copii a fost organizată o excursie în orașul Kremenchuk, unde au avut o frumoasa promenadă cu barca pe râul Nipru. În special pentru grupul din Ungheni a fost organizată o excursie în regiunea Poltava. Impresionantă a fost și vizita întreprinsă la Muzeul de Ceramică din orășelul Opișne.

Reabilitarea și modernizarea curții interioare a blocurilor de locuit de pe străzile Porumbescu și Alexandru cel Bun

Written by admin on 16 iulie 2018. Posted in Noutăți

16 iulie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Din luna mai 2018 a fost dat startul implementării proiectului „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni”, cofinanțat de către programul Polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone prin intermediul Fondului de Solidaritate al Poloniei și implementat de  Primăria municipiului Ungheni.

Activitățile acestui proiect prevăd îmbunătăţirea infrastructurii, condiţiilor de trai, odihnă şi agrement pentru locatarii a patru blocuri mari de locuinţe aflate în Cartierele Centru și Tineretului din municipiul Ungheni prin revitalizarea urbană și utilizarea resurselor regenerabile. Beneficiarii direcți sunt locatarii blocurilor de locuințe situate pe străzile Porumbescu 3, 5 ,7 și Alexandru cel Bun 32. În cadrul proiectului va fi desfășurată o campanie de informare şi sensibilizare a populaţiei privind iniţierea acestui tip de proiect şi metodele de replicare în alte curți similare din municipiul Ungheni. Simultan, vor fi  efectuate lucrări de amenajare a parcărilor, terenurilor de joacă și sport, de pavare a trotuarelor și de reabilitare a principalului drum de acces.

Procedura de achiziții publice s-a încheiat, a fost selectată compania  care săptămâna trecută a început deja lucrările de construcție și amenajare a curților interioare de pe străzile Porumbescu 3, 5 ,7 și Alexandru cel Bun 32. Astfel, vor fi pavate trotuarele, va fi reabilitat drumul de acces în spațiul interior al curții și amenajate 3 parcări. Pentru micii locuitori ai acestor blocuri multietajate vor fi amenajate câte un teren de joacă și de fitness. În scurt timp curțile interioare de pe străzile Porumbescu și Alexandru cel Bun vor fi modernizate și vor asigura condiții bune de recreere și agrement pentru locatari. Este foarte importantă participarea tuturor locatarilor în acest proces, care se vor solidariza și mobiliza la salubrizarea, amenajarea și menținerea spațiilor verzi, se vor autoresponsabiliza prin crearea Asociației de Locatari. Ca urmare discuțiilor individuale și în grup organizate,  s-a creat un grup de inițiativă din rândul locatarilor  blocurilor.

Avem toata încrederea că proiectul „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni” va fi de mare succes.

Pentru mai multe detalii:
Persoana de contact – Svetlana CIOBANU, coordonator proiect
Telefon de contact:  236 2 53 09; 236 2 36 68

Ședința Consiliului Municipal pe data de 20.07.2018

Written by admin on 13 iulie 2018. Posted in Agenda / Ședințe

ORDINEA DE ZI:

I. Cu privire la corelarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

2 . Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni pe 6 luni ale anului 2018
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

3. Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

4. Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate la bilanţa instituțiilor publice din subordinea Primăriei Municipiului Ungheni
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

5. Cu privire la examinarea cererilor și inițierea efectuării lucrărilor cadastrale
Informează: S. Mutu, specialist, pentru reglementarea regimului funciar

Servicii de alimentare cu apă și canalizare îmbunătățite pentru municipiul Ungheni

Written by admin on 13 iulie 2018. Posted in Noutăți

În viitorul apropiat locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de servicii mai bune de alimentare cu apă și canalizare. Acest lucru se va realiza în cadrul proiectului „Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare,  precum și de eficiență energetică în clădirile publice” implementat de Agenția Internațională de Cooperare a Germaniei și Agenția Regională de Dezvoltare Centru.

Mai multe gospodării din Ungheni vor fi conectate la sistemul de apă și canalizare

Proiectul „Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare,  precum și de eficiență energetică în clădirile publice” prevede reabilitarea a circa 12 km de apeduct, precum și extinderea a 5,4 km de rețea de apeduct și 5,6 km rețea de canalizare. Adițional, circa 700 cetățeni vor fi conectați la sistemul de apă și 1500 la sistemul de canalizare. Totodată, vor fi elaborate două documente de planificare strategică armonizate cu obiectivele naționale strategice. Astfel, în rezultatul implementării acestui proiect se dorește consolidarea capacităților operatorului din Ungheni, Î.M. „Apă – Canal”,  de gestionare eficientă a serviciilor îmbunătățite de alimentare cu apă și canalizare.

Cetățenii vor fi implicați în monitorizarea lucrărilor de proiectare și construcție

O componentă importantă a acestui proiect reprezintă consultarea și implicarea locuitorilor municipiului Ungheni în vederea identificării problemelor ce țin de serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Primii pași în acest sens au fost deja realizați. A fost creat Comitetul Cetățenesc Local care va avea rolul de monitorizare a lucrărilor de proiectare și construcție, precum și de participare la activitățile de planificare, ateliere de lucru, ședințe și consultări publice desfășurate în cadrul proiectului. În vederea realizării unui studiu privind satisfacția cetățenilor față de serviciile de alimentare cu apă și canalizare, au fost chestionați reprezentanți ai administrației publice locale, a Comitetului Cetățenesc Local, a tinerilor, persoanelor în etate și femeilor. Astfel, au fost identificate un șir de probleme ce țin de aprovizionarea cu apă și canalizare precum: calitatea și presiunea apei în conducte, uzura sistemului de apeduct, lipsa conexiunilor la sistemul de apeduct și canalizare a unor cartiere din municipiul Ungheni, etc.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni