×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Municipiul Ungheni are un Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă pentru perioada 2021 – 2030

                      

   Municipiul Ungheni                                                                                                    22 decembrie 2021

    Municipiul Ungheni are un Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă pentru perioada 2021 – 2030

Planul de Acțiunie pentru Energie Durabilă (2014 – 2020)/PAED al municipiului Ungheni a fost actualizat participativ în cadrul proiectului „Eficientizarea infrastructurii publice în Cartierul Ungheni Vale”, implementat de Primăria municipiului Ungheni, co-finanțat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondului Granturilor Mici“, gestionat de Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova și co-finanțat de Facilitatea Globală de Mediu, implementat de Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni.

În baza dispoziției primarului municipiului Ungheni Cu privire la constituirea Grupului de lucru privind actualizarea    Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) în cadrul Proiectului MDA/SGP/ OP7/Y1/CORE/  CCA/2021/38 „ Eficientizarea infrastructurii publice in cartierul Ungheni Vale” din 02.08.2021,

Grupul de lucru din care fac parte specialiști din cadrul primăriei, reprezentanți ai societății civile, ai întreprinderilor și organizațiilor de resort și experți externi s-au întrunit în 2 ședințe de lucru pentru a actualiza Planul de Acțiunie pentru Energie Durabilă (2014 – 2020), inclusiv  pentru a fi inclusă componenta de climă.

În cadrul ședințelor de lucru, membrii grupului de lucru au avut o contribuție valoroasă la actualizarea acestui document strategic prin furnizarea și analiza datelor și informațiilor relevante necesare, recomandările făcute cu privire la sistematizarea datelor și conținutul noului plan pentru perioada anilor 2021-2030 numit Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC). De asemenea, Grupul de lucru a consultat versiunea inițială și a agreat versiunea finală a PAEDC care a fost propusă și aprobată de Consiliul Miunicipal prin Decizia nr 7/9 din 17 decembrie 2021.Documentul aprobat poate fi accesat pe siteul Primăriei Ungheni www.ungheni.md.

Actualizarea PAED Ungheni (2014 – 2020) care a rezultat cu PAEDC Ungheni (2021-2030) a fost  o necesitate pentru Municipiul Ungheni, unitate administrativ – teritorială din Republica Moldova membră a Convenției Primarilor, care și-a propus, în mod voluntar, atingerea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 40% a emisiilor de CO2 până în 2030, prin creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor, în deplin acord cu principiile Convenției Primarilor.

Astfel, PAEDC Ungheni (2021-2030) a devenit un document de politici publice pe termen mediu și lung care definește, în principiu, politica administrației publice locale în domeniile conexe energiei și mediului, având că obiectiv general reducerea emisiilor de CO2 generate de consumul de energie finală în teritoriul administrat. Planul este structurat pe 10 capitole: Introducere, Cadrul european curent și viziunea pentru viitor, Cadrul Național, Profilul municipiului Ungheni, Inventarul de bază al emisiilor (BEI), Cadrul curent și viziunea pentru viitor, Obiective și viziunea pe termen lung, Acțuni și proiecte pentru energie durabilă și climă, Implementare și monitorizare PAEDC, Informare și diseminare.

PAEDC Ungheni (2021-2030)  răspunde nevoii municipiului Ungheni de a avea la dispoziție un document de planificare care stabilește viziunea, obiectivul general și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare (2030), propunând domeniile strategice de intervenție și prioritare de acțiune necesare pentru atingerea obiectivelor.

În vederea atingerii obiectivului general, Capitolul 8 al planului include diverse acțiuni, proiecte și măsuri care se referă la următoarele domenii de intervenție: clădiri publice, clădiri rezidențiale și cele terțiare, iluminat public, transport public, producerea locală de energie regenerabilă (inclusiv verde) și alte acțiuni.

Vedeți aici o galerie foto de la ședințele Grupului de Lucru. 

Svetlana CIOBANU, Director executiv AO CRDD/Coordonator proiect: crdd_ungheni@yahoo.com