Municipiul Ungheni își consolidează capacitățile de management al dezastrelor prin intermediul proiectului CapaCities

Written by admin on 12 martie 2018. Posted in Noutăți, Proiect Risc dezastre naturale

În perioada 6-7 martie 2018 a avut loc prima Ședință de Suport și Consultanță în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic(CapaCities). Scopul ședinței a fost de a stabili o foaie de parcurs pentru punctele focale și Grupul de lucru local create în cadrul proiectului în vederea constituirii unui cadru de cooperare la nivelul municipiului Ungheni pentru un management adecvat al dezastrelor.

Punctelor focale le-a fost dedicată o zi de suport și consultanță pentru a fixa rolurile și responsabiliățile prin prisma necesităților și obiectivelor proiectului. Managerul de proiect, Nico Van Os a subliniat importanța identificării realiste a necesităților puntelor focale și a grupului de lucru pentru un parcurs clar și coerent al proiectului, dar mai ales al consolidării capacităților locale pentru un management al riscurilor de dezastre în municipiu. În acest sens, experții echipei de bază a proiectului au discutat în detaliu cu reprezentanții punctelor focale necesitățile pentru următorii doi ani desprinse ca urmare a desfășurării întâlnirii de Învățare și Împărtășire a Experienței de acum o lună. Un instrument util pentru echipa de bază au fost chestionarele inițiale completate de către punctele focale în vederea constatării nevoilor acestora abordate în cadrul ședinței. Experții au remarcat potențialul existent la nivel local, subliniind ca și necesități ulterioare: actualizarea strategiei sectoriale a managementului de dezastre a municipiului Ungheni, consolidarea cooperării locale – centrale, implicarea actorilor comunitari în procesul de management al dezastrelor, planificarea spațială.    

Metodele de a acoperi și a soluționa necesitățile punctelor focale au fost agreate și stabilite de comun acord prin oferire a  suportului și consultanței, modele și bune practici, soluții și metodologii existente la nivelul Uniunii Europene și a lecțiilor învățate în cadrul proiectelor precendente.

La data de 7 martie 2018, a fost organizată prima ședință a Grupului de Lucru local, membrii cărora au fost familiarizați cu obiectivele, activitățile și rezultate scontate ale proiectului. În debutul ședinței, Primarul municipiului Ungheni, Alexandru Ambros a evidențiat faptul că acțiunea se încadrează în strategiile stabilite la nivelul municipiului în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a localității. ”Importanța proiectului rezidă în special în faptul că vom avea posibilitatea să ne consolidăm capacitățile și să actualizăm strategia de management al dezastrelor municipiului Ungheni. Această strategie ne va permite să identificăm riscurile și soluțiile optime pentru reducea acestora și va servi drept instrument de atragere a fondurilor externe în vederea prevenirii și diminuării riscurilor în municipiu. Strategia va fi documentul de bază de la care vom porni pentru constituirea unei comunități reziliente în fața dezastrelor, astfel ne vom armoniza contextului colaborării și politicilor formulate la nivel național și european”.

Expertul olandez, Ruud Houdjik a subliniat necesitatea implicării tuturor părților interesate la toate etapele de management al dezastrelor: începând cu identificarea necesităților, auto-evaluarea capabilităților până la etapa de actualizare a strategiei și aplicarea acesteia. ”Este necesar ca toți actorii comunitari să conștientizeze importanța implicării lor în fazele de colectare a datelor, actualizarea acestora pentru a obține în final o situație clară și detaliată în materie de riscuri de dezastre caracteristice teritoriului. Aceasta și va constitui baza pentru actualizarea strategiei existente, care necesită îmbunătățiri substanțiale. Trebuie menționat că un management adecvat al situațiilor de urgență nu înseamnă mereu costuri mari, important este cunoașterea stării reale pentru a face față dezastrelor” .

Pentru perioada imediat următoare punctele focale au primit instrucțiuni pentru temele pentru acasă, care vor fi elaborate și consultate cu membrii Grupului de lucru cu privire la terminologia și filosofia  cadrului național legal, sarcinile și responsabilițile stabilite de legislație pentru autoritățile locale și cele centrale, dar și elementele de comunicare cu părțile interesate.

Ședințele de Suport și Consultanță sunt realizate de către membrii echipei de bază a proiectului pentru partenerii din cadrul proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic”, implementat de către Reguiunea de Siguranță Sud-Olanda, în parteneriat cu ITINERIS health & safety, Olanda, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (AO CRDD), Moldova și trei orașe beneficiare: Municipiul Ungheni/Moldova, Orașul Kutaisi/Georgia, Municipalitatea Ararat/Armenia. Proiectul ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” este finanțat de către Uniunea Europeană prin instrumentul de finanțare DG ECHO.  Scopul proiectului este îmbunătățirea, în mod structural, a capacităților în trei orașe din țările Parteneriatului Estic pentru a gestiona și coordona un proces structurat în planificarea Managementului Riscurilor de Dezastre, bazat pe evaluările multi-hazard și auto înțelegere a capabilităților actuale privind MRD, în legătură strânsă cu politicile UE pentru MRD precum și cadrul Sendai.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni