×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Ministra Mediului la Ungheni

Pe 20 septembrie, s-a aflat într-o vizită de lucru la Ungheni ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu. S-a discutat despre construcția depozitului regional de deșeuri menajere. Totodată, au fost abordate alte două subiecte la fel de importante: contractarea serviciului de colectare, transportare și depozitare a deșeurilor menajere solide; racordarea la sistemele publice de canalizare. Ambele țin inclusiv de protecția mediului, căci atât gunoiul, cât și apele menajere fac mult rău naturii.
Managementul deșeurilor
La momentul de față, în pofida tuturor eforturilor, doar ceva mai mult de 50% din populația municipiului Ungheni a încheiat contracte pentru evacuarea deșeurilor cu întreprinderea prestatoare – AVE Ungheni. Refuză să încheie contracte mai ales proprietarii caselor individuale. Această situație se datorează și lipsei unui cadru legal, care ar prevedea obligativitatea contractării serviciului de colectare a deșeurilor de către absolut toți, căci nu există om, instituție publică sau întreprindere, care să nu genereze gunoi.
Din moment ce unii refuză să încheie contracte, costurile suportate de întreprindere nu sunt acoperite în măsura în care aceasta ar putea să se dezvolte, să investească în echipamente moderne, astfel ca evacuarea și depozitarea gunoiului să se facă mult mai operativ și calitativ.
Suferă, totodată, și mediul, pentru că apar gunoiști neautorizate, unele persoane aruncă gunoiul la nimereală, fără să se gândească la consecințe.
Propunerea a fost să fie modificată legislația, ca toate persoanele fizice și juridice să fie obligate să încheie contracte pentru serviciile de colectare, transportare și depozitare a deșeurilor menajere în localitățile unde există un operator ce prestează acest serviciu. Refuzul ar trebui să fie catalogat drept contravenție și să fie stabilite sancțiuni, așa cum se face în toate statele dezvoltate.
Serviciul de alimentare cu apă și canalizare
Doar în anul 2021, sitemul de canalizare din municipiul Ungheni a fost extins cu circa 11 km, cu posibilitatea racordării a 701 gospodării. În multe cazuri, însă, locuitorii preferă să utilizeze în continuare fosele construite individual și refuză să se branșeze la sistemul de canalizare.
În prezent, nu exisă convingerea că fosele construite de locuitori respectă normele tehnice (distanța până la sursele de apă, sistem de drenaj, existența biofiltrelor etc.), iar exploatarea incorectă a lor majorează riscul contaminării solului și a pânzei freatice. De aceea s-a propus de a opera modificări în Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, care ar prevedea că persoanele fizice și juridice au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceșstea nu dețin stații de epurare avansată.
Discuțiile au durat peste două ore, iar ministra a dat asigurări că toate propunerile vor fi examinate și vor fi luate deciziile ce se impun.