Lucrări efectuate de către SA”Comgaz-Plus” Ungheni pe perioada 01- 05.04.2013

Written by admin on 8 aprilie 2013. Posted in Rapoarte de activitate, S.A. ”Comgaz-Plus”

Prin dispoziţia Primăriei  nr. 60-02/1-06 din 01.04.2013 s-a încheiat sezonul de încălzire 2012-2013. Pe parcursul perioadei de încălzire 2012-2013, colectivul întreprinderii a depus eforturi considerabile în vederea asigurării calitative a consumatorilor cu agent termic, neadmiterea situaţiilor excepţionale, reducerea consumului de energie electrică şi pierderilor comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, ceia ce a permis ca sezonul de încălzire 2012-2013 să fie petrecut la un nivel înalt.

La situaţia din 01.04.2013 datorii creditoriale  în total :      – 7464,0  mii lei

Inclusiv:     SRL „Ungheni Gaz”      –  6144,6  mii lei;

SA”Red-Nord”              –  161,4 mii lei.

datoriile debitoriale constituie în total: – 9556,8 mii lei:

Inclusiv:     Populaţia    total:           – 3274,8 mii lei, iar, blocurile locative care au primit agent termic         – 927824 lei

Nr.    Ap. Apart.decon Parţialdecon.     %achitării Datorialei     Remarcă
1. Crestiuc-9

108

79

15

33

215451

2. Crestiuc-7

72

51

10

31

140028

3. Boico-9

112

83

10

43

144063

4. Musatova -28

16

6

3

39

43034

5. Feroviară-27

67

45

9

54

51491

6. Naţională-35

32

8

7

52

37327

7. M.Eminescu-36

8

3

2

55

19693

8. Bernardazzi-13

8

2

38

37203

9. Bernardazzi-17

68

54

3

42

79104

10. Crestiuc-6

20

5

42

41356

11. Boico-13

12

2

3

38

51412

      Total:

523

336

64

927824

Tariful pentru populaţie –

martie 2013                 – 33,11 lei/m²

Pe parcursul anului 2012 şi pînă la închierea sezonului de încălzire 2012-2013, pentru majorarea disponibilităţilor băneşti, inclusiv a încasărilor la energia termica furnizată populaţiei, de către SA”Comgaz-Plus”, s-a apelat la instrumente de constrîngere pe cale juridica a debitorilor, numai în perioada  de referinţă în instanţa de judecată au fost înaintate 156 de cereri în privinţa consumatorilor cu datorii   de peste 556,6 mii lei,  au fost înaintate spre executare, executorului judecătoresc – 107 titluri executorii, cu o valoare de 802,4 mii lei, dintre care 19 titluri au fost executate integral, fiind emisă încheierea de încetare a procedurii de executare, în sumă totală de 57,3 mii lei.

Suplimentar, în perioada de referinţă,  fără a purcede la serviciile organelor de justiţie au fost încasate datorii istorice în valoare de  peste 570192 lei.

                   Stimaţi  locatari  

         SA”Comgaz-Plus”, Vă atenţionează despre necesitatea urgentării achitării datoriilor pentru energia termică consumată, care constituie suma

de 3274774 lei.

         Insistent, Vă  rugăm  să  stingeţi  datoria formată,  în  caz  contrar,  în Conformitate cu Hotărîrea Guvernului R.M. nr.191 din 19.02.2002  vom  fi  nevoiţi  să vă acţionăm în judecată pentru încasarea datoriilor formate, cu suportarea cheltuielilor suplimentare, inclusiv şi a taxei de stat în sumă de 270 lei.

                                                                                                                                                                                                      Administraţia

                                                                      SA”Comgaz-Plus”

Tags: ,

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni