Lansarea campaniei de creștere a conștientizării privind procesul de descentralizare și noul rol al autorităților locale și a societății civile „ Pro Implicare civică”

Written by admin on 8 mai 2013. Posted in Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare, Știri

                       Ungheni, 07 mai 2013

În perioada mai – septembrie 2013 primăria or. Ungheni în parteneriat cu primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă organizează Campania de creștere a conștientizării privind procesul de descentralizare și noul rol al autorităților publice locale și a societății civile  în cadrul proiectului Parteneriat  lărgit durabil pentru reforma de descentralizare”,  finanțat de Comisia Europeană prin Programul EuropeAid/132706/L/ACT/MD.

Obiectivele generale ale Campaniei „ Pro implicare civică vizează îmbunătățirea capacității autorităților publice locale și societății civile din raioanele Ungheni și Orhei pentru elaborarea programelor și proiectelor comune de dezvoltare durabilă și creșterea capabilității de implicare a Actorilor Non Statali în formularea politicilor publice cu centrare pe procesul reformei de descentralizare.

Obiectivul specific al Campaniei este axat pe consolidarea capacităților autorităților publice locale din raioanele Ungheni și Orhei de a interacționa și implica cetățenii în procesul de luare a deciziilor.

Grupul țintă al Camapaniei îl constituie cetățenii din 60 de localități din ariile urbane și rurale ale raioanelor Ungheni și Orhei.

În cadrul Campaniei vor fi organizate întâlniri publice, care sunt cele mai flexibile și mai informale modalități în realizarea schimbului de informații dintre administrația publică locală și cetățeni. În cadrul întâlnirilor publice se vor distribui flyere, broșuri informative, postere și se vor viziona filme cu scopul de a sensibiliza cetățenii asupra importanței contribuției individuale în procesul de elaborare a politicilor publice și în procesul de dezvoltare durabilă la nivel de comunitate.

Campania „ Pro implicare civică” își propune să transmită mesajul că fiecare cetăţean poate contribui la dezvoltarea comunității din care face parte prin implicare activă.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect

Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni