×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a municipiului Ungheni 2019-2025: rezultate și perspective

În perioada mai – august 2022, a fost desfășurat procesul de monitorizare a  Strategiei de dezvoltare socio-economică a municipiului Ungheni 2019-2025 de către Grupul de Lucru creat în cadrul Proiectului „Monitorizarea și evaluarea participativă a documentelor strategice din municipiul Ungheni” finanțat de Uniunea Europeană și implementat în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni cheie”.

Raportul de monitorizare, elaborat de Grupul de Lucru reflectă nivelul de realizare a obiectivelor strategice și gradul de atingere a indicatorilor de impact și rezultatele obținute, factorii și/sau provocările care au avut impact asupra realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a municipiului Ungheni 2019-2025.

Planul de acțiuni al Strategiei de dezvoltare socio-economică a municipiului Ungheni 2019-2025 prevede 131 de acțiuni și subacțiuni trasate pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare strategică a localității. În rezultatul monitorizării s-a constatat că, la sfârșitul perioadei de raportare, din totalul acțiunilor/subacțiunilor planificate pentru anii 2019–2021, peste 26% (33 acțiuni/subacțiuni) au atins valoarea indicatorilor stabiliți în Planul de acțiuni, 24% (31 acțiuni/subacțiuni) au fost atinși parțial și/sau erau în curs de realizare, 36% (50 acțiuni/subacțiuni) nu au fost realizate, iar 14% (17 acțiuni/subacțiuni) urmează să fie implementați în perioada 2022-2025 conform Planului de acțiuni.

Pentru elaborarea Raportului de monitorizare a Strategiei, Primăria mun. Ungheni cu suportul AO Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, a colectat indicatorii și informațiile necesare, utilizând metoda sondajului locuitorilor din municipiul Ungheni. Sondajul a urmărit reflectarea percepției cetățenilor privind implementarea Strategiei, identificarea problemelor existente și soluțiilor pentru aceste probleme, evaluarea calității serviciilor publice prestate și întreprinderea măsurilor de responsabilizare a cetățenilor pentru a se implica în implementarea și monitorizarea documentelor de politici publice locale. În cadrul sondajului au participat 101 persoane, printre care se numără reprezentanții administrației publice locale, societății civile, mediului de afaceri și locuitori ai municipiului Ungheni.

Astfel în anul 2021, 71,3%  dintre respondenți sunt satisfăcuți de situația social-economică a municipiului Ungheni și  9,9% foarte satisfăcuți. În același timp, 16,8% dintre respondenți sunt nesatisfăcuți de situația social-economică a municipiului, iar 2% percep situația socio-economică ca „absolut nesatisfăcut”.

În privința gradului de satisfacție a cetățenilor față de îmbunătățirea semnificativă a serviciilor comunitare din municipiul Ungheni, cea mai înaltă apreciere este a  drumurilor de acces în mun. Ungheni, serviciul respectiv atestând un grad de satisfacție de 26,1%. Acest tablou arată că proiectele care se implementează, au un efect benefic asupra confortului populației, dar mai sunt necesare eforturi de extindere a acestui sector pentru ca toată populația localității să beneficieze pe deplin.

Este important de menționat că, 82 % dintre participanții la sondaj consideră importantă implicarea cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității, atât la nivel de consultare, cât și de implementare și monitorizare a acțiunilor comunitare.

În acest context, poate fi considerat un exemplu de bună practică implicarea cetățenilor din municipiul Ungheni în cadrul proceselor de implementare, monitorizare și evaluare a politicilor publice locale.