Fenomenul schimbărilor climatice în atenția publicului din municipiulUngheni

Written by admin on 7 septembrie 2017. Posted in Știri

06 septembrie 2017, Municipiul Ungheni   

COMUNICAT DE PRESĂ

Fenomenul schimbărilor climatice în atenția publicului din municipiulUngheni

Evenimentul de organizare și desfășurare a Mesei rotunde cu tema „Implicarea publicului în procesul de atenuare și adaptare la schimbările climatice” pe data de 06 septembrie 2017, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, a servit și ca un bun prilej de lansare a proiectului „Împreună pentru adaptarea la schimbărileclimatice”, finanțat de Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova.

Proiectul „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice” este implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Municipalitatea Districtului Joniškis din Republica Lituania și are ca scop creșterea capacității administrative și nivelului de educație a populației privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Acest proiect va contribui la dezvoltarea și consolidarea capacităţilor administrative ale orașelor înfrățite Ungheni și Joniskis prin aplicarea, în parteneriat cu principalii actori comunitari, a unor instrumente noi și structuri consultative instituționalizate pentru a fi implementate soluții și măsuri concrete de atenuare și adaptare la schimbările sclimatice.

Proiectul „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice” cuprinde o gamă largă de activități: campania de informare și conștientizare a populației privind cauzele, impactul socio-economic și măsurile de atenuare a schimbărilor climatice unde se vor desfășura conferința regională „Contextul local, regional, național și global privind efectele negative ale schimbărilor climatice”, masa rotundă  „Implicarea publicului în atenuarea și adaptarea la schimbările climatice” și  dezbaterea publică „Soluții pentru schimbările climatice – oportunități pentru comunitățile locale”; concursul de desene „Copiii și tinerii – ambasadori împotriva schimbărilor climatice”, concursul ideilor de proiecte demonstrative „Măsuri și soluții  energetice prietenoase climei”, flashmob-ul  „Schimbările climatice cu efecte negative STOP!”, o sesiune de training pentru cadrele didactice și 36 de ore educative pentru elevi cu tematica atenuării și adaptării la schimbările climatice, vor fi elaborate și diseminate materiale informaționale și promoționale.

De asemenea, în cadrul proiectului se va efectua o vizită de studiu și schimb de bune practici în orașul Joniskis, Lituania privind  modelele europene de atenuare a schimbărilor climatice, va fi semnat un Acord de parteneriat între orașele înfrățite Ungheni (Republica Moldova) și Joniskis (Lituania) privind măsurile și soluțiile comune pentru adaptarea  la scimbările climatice, va fi creat un Comitet Local pentru Energie privind  implementarea măsurilor  de combatere și atenuare a efectelelor schimbărilor climatice la nivel local, va fi elaborat și diseminat Ghidul „Motivare și orientare pentru autorități publice locale, ONG-uri și cetățeni interesați de efectele schimbărilor climatice și  reducerea lor la nivel de comunitate ”.

Rezultatele așteptate în acest proiect vizează următoarele: circa 19.750 cetățeni din municipiul Ungheni să fie informați și constientizați cum să acționeze pentru  a combate și reduce schimbările climatice în comunitate, competențele formate ale profesorilor și managerilor școlari privind conținutul și metodele de atenuare a schimbărilor climatice să fie aplicate în  instituțiile preuniversitare în cadrul orelor educaționale; cel puțin 1500 elevi ai claselor gimnaziale și liceale să aibă cunoştinţe sporite despre cauzele și efectele negative  ale schimbărilor climatice la nivel local și global; cel puțin 2 modele europene de bune practici din orașul Joniskis privind măsurile de  atenuare și adaptare la schimbările climatice să fie replicate în municipiul Ungheni; să fie creată structura instituționalizată pentru  implementarea  măsurilor  de combatere și atenuare a efectelelor  schimbărilor climatice la nivel de comunitate (Comitetul Local pentru Energie) și cadrul funcțional privind măsurile și solutiile comune pentru atenuarea și adaptarea  la schimbările climatice (Acordul de parteneriat între orașele înfrățite Ungheni și Joniskis); să fie elaborat și diseminat ghidul de motivare și orientare a locuitorilor municipiului Ungheni interesați de efectele și  reducerea schimbărilor climatice  la nivel de comunitate.

Scopul Mesei rotunde„ Implicarea publicului în procesul de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice”  a fost să dezvolte capacitățile actorilor comunitari privind implicarea lor în procesul de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice, iarobiectivele specifice au vizat informarea cetățenilor municipiului Ungheni despre situația existentă privind schimbările climatice la nivel local și consultarea lor privind percepția asupra efectelor schimbărilor climatice, identificării și analizei riscurilor în sistemul energetic.

La eveniment au participat 65 de reprezentanți ai autorităților publice locale de nivel I și II, liceelor, instituțiilor publice și companiilor private, societății civile și mass media locală, cetățeni și membri activi ai Grupurilor de Inițiativă Locală din 7 Cartiere ale municipiul Ungheni, care au avut posibilitatea să se informeze despre situația privind schimbările climatice în municipiul Ungheni, prin ce metode și acțiuni concrete pot să contribuie la diminuarea efectelor schimbărilor climatice, să adreseze întrebări și să primească răspunsuri legate de proiect. Participanții la masa rotundă au aflat mai multe detalii despre activitățile și termenele de implementare a proiectului, s-au  documentat privind implicarea cetățenilor în procesul de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice– o nouă provocare  a secolului XXI. Mulți dintre participanți și-au exprimat dorința și disponibilitatea să participe și la alte activități ale proiectului.

IMPORTANT! Merită aprecierea și respectul organizatorilor evenimentului pentru interesul sporit al tuturor reprezentanților municipiului Ungheni care au participat la acest eveniment într-un număr record de  66 de persoane, fiind planificate doar 30.

Vedeți mai jos o galerie foto de la evenimentul de lansare a proiectului realizat la Masa rotunda „Implicarea publicului în procesul de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice”.

Svetlana CIOBANU, Manager proiect & Victoria DARIE, Expert comunicare
Telefoane de contact: 0236 2 36 68; 0236 2 53 09

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni