Dispozitie din 01.04.2016

Written by admin on 8 aprilie 2016. Posted in Dispoziții

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 45-02/1-37

din  01.04.2016

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 22.04.2016, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la activitatea Sectorului de poliţie nr. 1, or. Ungheni, al IP Ungheni pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul 2016

Raportor: Alcaz Serghei, seful Sectorului de poliţie nr. 1,  or. Ungheni, al IP Ungheni

  1. Cu privire la activitatea CCAD Casa Limbii Române ,,M. Eminescu” din or. Ungheni

Raportor: R. Toma, directorul ,,Casei Limbii Române” din or.  Ungheni

  1. Cu privire la activitatea Centrului de zi pentru copii şi tineri ,,Casa pentru toţi” din orașul Ungheni

Raportor: M. Calchei, directorul Centrului ,,Casa pentru toţi” din or. Ungheni

  1. Cu privire la activitatea ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni în anul 2015

Raportor: P. Scutaru, directorul ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni

  1. Diverse

  Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

  1. Comisia Socială – 20.04.2016, ora 13:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Buget şi finanţe – 20.04.2016, ora 16:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 21.04.2016, ora 15:00, biroul – CIC.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni