DISPOZIŢIE cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

Written by admin on 6 februarie 2019. Posted in Agenda / Ședințe

DISPOZIŢIE  nr. 29-02/1-07
din 04.02.2019
Cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 15.02.2019, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la modificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2019

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale aflate în evidenţa serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal

Raportor: V. Țăranu, specialist principal

          3. Cu privire la anularea  obligaţiei  fiscale

Raportor: V. Țăranu, specialist principal

          4. Diverse

Primar                                                                                Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport  – 13.02.2019, ora 13:00, biroul – CIC.

2. Comisia Buget şi finanţe – 13.02.2019, ora 15:00,  biroul – CIC.3.Comisia  Socială – 14.02.2019, ora 15:00,  biroul – CIC.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni