Dispoziție din 19.04.2017

Written by admin on 25 aprilie 2017. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 78-02/1-07

din  19.04.2017

Cu privire la convocarea Consiliului

Municipal Ungheni

            În temeiul art. 16 alin. (2-3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de 28.04.2017, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la corelarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2017

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la stabilirea costului unei foi de odihnă la Tabăra de vară „Plus-Armonie” pentru anul 2017

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. 3. Cu privire la acordarea ajutorului material unic

Informează: E. Balan, viceprimar

  1. Diverse

Primar                                                                             Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

  1. Comisia Socială – 26.04.2017, ora 13:00, biroul – CIC.
  2. Comisia Buget şi finanţe – 26.04.2017, ora 14:00, biroul – CIC.
  3. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 26.04.2017, ora 15:00, biroul – CIC.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni