Dispoziție cu privire la convocarea Consiliului orășenesc

Written by admin on 14 octombrie 2014. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 178-02/1-06
din 10.10.2014

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 24.10.2014, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni 9 luni ale anului 2014
    Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
  1. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din or. Ungheni şi rezerva de cadre pentru Consiliul electoral de circumscripţie raional Ungheni
    Informează: T. Gavriliuc, secretarul Consiliului Orăşenesc Ungheni
  1. Diverse

Primar                                                                            Alexandru  AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc: 

  1. Comisia Socială – 22.10.2014, ora 13:00, biroul – 601. 
  2. Comisia Buget şi finanţe – 22.10.2014, ora 16:00, biroul – 601.
  3. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport  – 23.10.2014, ora 15:00, biroul – 601.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni