DISPOZIŢIE din 07.10.2016

Written by admin on 10 octombrie 2016. Posted in Decizii

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 221-02/1-07

din  07.10.2016

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de 13.10.2016, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova

Informează: A. Ambros, primar

  1. Cu privire la aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Oraşul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova

Informează: A. Ambros, primar

  1. Diverse

  Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

  1. Comisia Socială – 13.10.2016, ora 10:00, biroul – 601.
  1. Comisia Buget şi finanţe – 13.10.2016, ora 10:30, biroul – 601.
  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 13.10.2016, ora 11:00, biroul – 601.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni