DISPOZIŢIE nr. 253-02/1-07 din 01.10.2018 cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

Written by admin on 2 octombrie 2018. Posted in Agenda / Ședințe

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 12.10.2018, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi: 

ORDINEA DE ZI: 

  1. Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al municipiului Ungheni către perioada rece a anului 2017-2018

Raportor: L. Bernic, viceprimar

2 . Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni pe 9 luni ale anului 2018

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la activitatea Pieței Centrale din mun. Ungheni și măsurile întreprinse de amenajare a pieței

Raportor: D. Malanciuc, administratorul Pieței Centrale din mun. Ungheni

  1. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt, din subordinea Primăriei Municipiului Ungheni, pentru noul an de studii

Raportor: E. Balan, viceprimar

  1. Cu privire la examinarea Notificării Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova

Raportor: T. Gavriliuc, secretarul CM Ungheni, V. Gaviuc, jurist

  1. Diverse

Primar                                                                               Alexandru  AMBROS

 

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 10.10.2018, ora 13:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Buget şi finanţe – 10.10.2018, ora 16:00, biroul – CIC. 
  1. Comisia Socială – 11.10.2018, ora 15:00, biroul – CIC.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni