DISPOZIŢIE nr. 172 – 02/1-06 din 14. 10. 2013

Written by admin on 15 octombrie 2013. Posted in Agenda / Ședințe, Dispoziții

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  25.10.2013, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la nivelul de pregătire al ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pentru activitate în perioada rece a anului 2013-2014
Raportor: Gh. Ciobanu, administratorul, ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”

2. Cu privire la rezultatele controlului privind pregătirea complexului socio-economic al or. Ungheni către perioada rece a anului 2013-2014
Raportor: D. Radu, viceprimar

3. Cu privire la execuţia bugetului  or. Ungheni pe 9 luni ale a. 2013
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

4. Cu privire la construcţiile ilicite de pe teritoriul or. Ungheni
Raportor: V. Savin, arhitect, şef

5. Diverse
Primar                                                                            Alexandru  AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

1. Comisia  Socială 22.10.2013, ora 10:00,  biroul – 601.

2. Comisia Buget şi finanţe – 22.10.2013, ora 15:00,  biroul – 601.

3. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 23.10.2013, ora 15:00, biroul – 601.

Tags: ,

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni