DISPOZIŢIE din 16.01.2017

Written by admin on 17 ianuarie 2017. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 19-02/1-07

din 16.01.2017

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de  20.01.2017, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni (CIC), cu   următoarea ordine de zi :

  1. Cu privire la implementarea primei etape a proiectului ,,Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea, satul Semeni și satul Peterști”.

Raportor: C. Codreanu, viceprimar

  1. Cu privire la corelarea bugetului orașului Ungheni pentru anul 2017

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Diverse

Primar                                                                      Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

  1. Comisia Socială – 19.01.2017, ora 13:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Buget şi finanţe – 19.01.2017, ora 14:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 19.01.2017, ora 15:00, biroul – CIC.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni