DISPOZIŢIE din 07.07.2016

Written by admin on 8 iulie 2016. Posted in Dispoziții

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 144-02/1-07

din 07.07.2016

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de  12.07.2016, la orele 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni (CIC), cu   următoarea ordine de zi :

 1. Cu privire la raportul financiar al ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni pentru anul 2015 – primul semestru al anului 2016

Raportor: P. Scutaru, administratorul ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni

 1. Cu privire la raportul financiar al ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pentru anul 2015 – primul semestru al anului 2016

Raportor: Gh. Ciobanu, administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”

 1. Cu privire la raportul financiar al SA ,,Comgaz-Plus” din or. Ungheni pentru anul 2015 – primul semestru al anului 2016

Raportor: I. Marcoci, directorul SA ,,Comgaz-Plus”

 1. Cu privire la raportul financiar al întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL pentru anul 2015 – primul semestru al anului 2016

Raportor: C. Conicov, administratorul întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL

 1. Cu privire la raportul financiar al Primăriei orașului Ungheni la situația din 01.06.2016

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. 6. Cu privire la abrogarea unei decizii

Informează: P. Langa, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea contractării unui împrumut bancar de către întreprinderea ,,AVE Ungheni” SRL

Informează: P. Langa, viceprimar

 1. Diverse

Primar                                                                      Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 12.07.2016, ora 15:30, biroul – 601.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 12.07.2016, ora 15:30, biroul – CIC.
 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 12.07.2016, ora 15:30, sala ședințe COU.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni