DISPOZIŢIE din 06.06.2017

Written by admin on 6 iunie 2017. Posted in Știri

DISPOZIŢIE  nr. 115-02/1-07

din  06.06.2017

Cu privire la convocarea Consiliului

Municipal Ungheni

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 24.06.2017, la orele 10:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la pregătirea locurilor de odihnă și agrement din mun. Ungheni pentru sezonul estival 2017.

Raportor: P. Langa, viceprimar

  1. Cu privire la rectificartea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2017.

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Diverse

Primar                                                                             Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 22.06.2017, ora 13:00, biroul – CIC.
  2. Comisia Buget şi finanţe – 23.06.2017, ora 13:00, biroul – CIC.
  3. Comisia Socială – 23.06.2017, ora 16:00, biroul – CIC.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni