DISPOZIŢIE din 06.03.2017

Written by admin on 9 martie 2017. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 51-02/1-07

din  06.03.2017

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 24.03.2017, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:    

  1. Cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni în anul 2016

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2017

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Diverse

Primar                                                                             Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

  1. Comisia Socială – 22.03.2017, ora 13:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Buget şi finanţe – 22.03.2017, ora 16:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 23.03.2017, ora 14:00, biroul – CIC.

 

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni