DISPOZIŢIE din 05.10.2015

Written by admin on 7 octombrie 2015. Posted in Agenda / Ședințe

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 181-02/1-07

din 05.10.2015

 

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  23.10.2015, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi :

  1. Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al oraşului Ungheni către perioada rece a anului 2015-2016

Raportor: P. Langa, viceprimar       

Coraportori: I. Marcoci, director   SA ,,Comgaz-Plus”;

  1. Cu privire situația economic-financiară actuală și planurile de dezvoltare pe viitor a întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL

Raportor: C. Coniuhov, administratorul întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL

  1. 3. Cu privire la la execuția bugetului orașului Ungheni pe 9 luni ale anului 2015

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la activitatea ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul 2016

Raportor: Gh. Ciobanu, administratorul ,  ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”.

  1. Cu privire la alunecările de teren care au loc în sectorul centru din or. Ungheni

Informează: C. Codreanu, viceprimar

  1. Diverse

   Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

  1. Comisia Socială – 21.10.2015, ora 13:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Buget şi finanţe – 21.10.2015, ora 16:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 22.10.2015, ora 15:00, biroul – CIC.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni