DISPOZIŢIE cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc din 08.04.2013

Written by admin on 15 aprilie 2013. Posted in Agenda / Ședințe

DISPOZIŢIE  nr. 66-02/1-06

din 08.04.2013

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  26.04.2013, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la activitatea Secţiei de poliţie a or. Ungheni pe parcursul anului 2012 şi sarcinile de bază pentru anul  2013

Raportor: S. Postolachi, seful Sectorului de poliţie nr. 1,  or. Ungheni, a IP Ungheni

2. Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2012 – 2013 şi sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2013 – 2014

Raportor: I. Marcoci, directorul SA ,,Comgaz-Plus”

           3. Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 2/2  din 22.02.2013 ,,Cu privire la activitatea  ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2012 şi sarcinile de bază pentru anul 2013”

Informează: D. Radu, viceprimar

            4. Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 2/3  din 22.02.2013 ,,Cu privire la activitatea ÎM ,,Apă-Canal Ungheni” pe parcursul anului 2012 şi sarcinile de bază pentru anul 2013”

Informează: D. Radu, viceprimar

            5. Diverse

Primar                                                                          Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

1. Comisia  Socială – 23.04.2013, ora 13:00,  biroul – 601.

2. Comisia Buget şi finanţe – 23.04.2013, ora 16:00,  biroul – 601.

3. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport  – 24.04.2013, ora 15:00, biroul – 601.

 

Tags: ,

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni