Decizii din 23.09.2016

Written by admin on 19 octombrie 2016. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 6/1

din  23.09.2016

Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept

 de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din

 1. Ungheni şi rezerva de cadre pentru Consiliul electoral de circumscripţie electorală

 de nivelul al doilea, r-l Ungheni

În temeiul art. 14 al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 29 alin. (11) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 01.04.2016 cu privire la stabilirea datei alegerii
Președintelui Republicii Moldova şi în scopul bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30.10.2016, Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

Se propun candidaturile pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din or. Ungheni şi rezerva de cadre pentru Consiliul electoral de circumscripţie electorală de nivelul al doilea, r-l Ungheni, conform anexei.

 

DECIZIE  nr. 6/2

din  23.09.2016

Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi

pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii

În temeiul art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 47 alin. (7) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997, cu modificările ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii bugetului de stat pentru anul 2016 nr. 154 din 01.07.2016, Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din  01.04.2016 cu privire la stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova şi în scopul bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30.10.2016, Consiliul Orășenesc,

DECIDE:

 1. Se stabilesc următoarele locuri speciale pentru afişaj electoral, pe teritoriul oraşului Ungheni:
 2. a) cartierul Dănuţeni – panou publicitar special, de pe str. Ştefan cel Mare, preajma Secţiei evidenţă şi documentare a populaţiei; panou publicitar special, preajma staţia auto de pe str. Ştefan cel Mare, (preajma fostei SA ,,Biovet”).
 3. b) cartierul Centru – panourile publicitare speciale de pe străzile:

–  str. Naţională, preajma blocului locativ nr. 27;

–  str. Feroviară, preajma gării feroviare şi auto;

–  str. Decebal, la intrarea în Piaţa Centrală;

–  str. Alexandru cel Bun, la intrarea în Piaţa Centrală;

–  str. Romană, la intrarea pe Stadionul orăşenesc;

 1. c) cartierul Tineretului – panourile publicitare speciale de pe str. Bernardazzi, preajma pieţei, str. Gh. Crestiuc, preajma staţiei auto;
 2. d) cartierul Bereşti – panoul publicitar special din preajma Casei de cultură;

1.1. Se permite concurenților electorali plasarea publicității electorale pe panourile publicitare LED ale Primăriei orașului Ungheni (de la intersecția străzilor: B. P. Hașdeu – A. Bernardazzi, Națională – Decebal, V. Alecsandri – Romană și str. Ștefan cel Mare – P. Rareș), contra plată, 50 lei pentru o oră, în baza achitării prealabile a plăţii, pe perioada campaniei electorale.

 1. Se pune în seama arhitectului oraşului Ungheni (dl V. Savin), în comun cu administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” (dl Gh. Ciobanu), să asigure confecţionarea şi montarea panourilor speciale pentru afişaj electoral, în termen pînă la data de 01.10.2016.
 2. Se recomandă agenţilor economice din oraş să ofere spaţii pentru afişaj electoral, localuri pentru desfăşurarea întrunirilor concurenţilor electorali cu alegătorii, în condiţii egale pentru toate formaţiunile politice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
 3. Se interzice amplasarea afişelor electorale în alte locuri decât cele stabilite în punctul 1 al prezentei decizii.

La fel, se interzice amplasarea afişelor electorale:

– în/pe transportul public de călători, taxiuri, mini-taxi, maxi-taxi, indiferent de forma de proprietate;

– pe monumente, clădiri, obiecte şi încăperi, care au o valoare istorică, culturală sau arhitecturală, indiferent de forma de proprietate;

– în încăperile în care sânt amplasate consiliile şi birourile electorale şi la o distanţă de 50 de metri de la acestea;

– în instituţiile de învăţămînt, blocurile locative, alte tipuri de construcţii, precum şi pe dispozitive, utilaje, indiferent de forma de proprietate, pe arbori, garduri, piloni şi alte locuri neprevăzute în prezenta decizie.

 1. Sînt interzise afişele electorale care prin conţinutul lor aduc acuzaţii cu caracter calomnios la adresa autorităţilor publice, partidelor politice sau concurenților electorali.
 2. Șeful Sectorului de poliţie nr. 1 al IP Ungheni (dl S. Alcaz), va întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea integrității panourilor şi a afişelor electorale.

6.1. În cazuri de deteriorare, distrugere a panourilor speciale pentru afişaj electoral, administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” (dl Gh. Ciobanu) este obligat să întreprindă măsuri urgente pentru repararea/restabilirea lor.

 1. Amplasarea în locuri neautorizate, precum şi distrugerea sau deteriorarea prin orice mod a afişelor electorale, amplasate în locuri autorizate, atrage după sine răspunderea conform legislaţiei în vigoare.
 2. Modalitatea plasării publicitaţiei electorale pe panouri, desfăşurarea întrunirilor concurenţilor electorali cu alegătorii, se va efectua în condiţii egale pentru toţi concurenţii electorali, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
 3. Se stabilesc următoarele locuri speciale pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii pe teritoriul or. Ungheni:

– Sala Mare a Palatului de Cultură;

– Sala de ședințe a Primăriei orașului Ungheni,

– Scuarul din faţa Palatului de Cultură;

– Parcul orăşenesc;

– Scuarul din faţa Casei de cultură din cartierul Bereşti,

– Piața Independenței,

– Curtea blocurilor locative.

 1. Se stabilește plata de locațiune pentru Sala Mare a Palatului de Cultură în sumă de 600,0 lei pentru o oră și pentru Sala de ședințe a Primăriei orașului Ungheni în sumă de 300,0 lei pentru o oră.
 2. Se pune în sarcină şefului Sectorului de poliţie nr. 1 al IP Ungheni (dl S. Alcaz), să asigure menținerea ordinii publice pe parcursul desfăşurării întrunirilor cu alegătorii pe teritoril or. Ungheni, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni.

Vezi toate deciziile AICI

      

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni