Decizii din 20.01.2017

Written by admin on 23 mai 2017. Posted in Decizii

DECIZIE  nr. 1/1

din  20.01.2017 

Cu privire la implementarea proiectului ,,Îmbunătățirea serviciilor

de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea,

satul Semeni și satul Petrești”, faza 1, orașul Ungheni

În temeiul art. 14 alin (2) lit. f, h, j, p, q, w) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind

administraţia publică locală;

Avînd în vedere procesul-verbal din 11.02.2016 al Şedinței Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru „Cu privire la audierea Raportului referitor la studiile de fezabilitate și lista Conceptelor de propuneri viabile elaborate în baza PRS”;

Luînd în considerare Decizia Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru nr. 01-04 din 11.02.2016 cu privire la audierea Raportului referitor la studiile de fezabilitate elaborate în baza Prorgamelor Regionale Sectoriale și lista conceptelor de proiecte viabile, identificate și dezvoltate cu suportul partenerilor de dezvoltare și a proiectelor-pilot implementate cu suportul GIZ;

Avînd în vedere Deciziile Consiliului Orășenesc Ungheni nr.  6/28 din 23.09.2016 ,,Cu privire la aprobarea măsurilor investiționale prioritare din Faza 1 a Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea, satul Semeni și satul Petrești” și nr.  6/29 din 23.09.2016 ,,Cu privire la cofinanţarea proiectului ,,Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea, satul Semeni și satul Petrești”, Consiliul Orășenesc

DECIDE:

  1. Se aprobă lista străzilor cu măsurile investiționale aferente Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea, satul Semeni și satul Petrești”, Faza 1, orașul Ungheni, conform anexei nr. 1.
  2. Se angajează dl Vieru Nicolae, inginer în Secția tehnică a ÎM ,,Apă-Canal” or. Ungheni, în calitate de Manager de Proiect pe perioada de implementare a proiectului ,,Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea, satul Semeni și satul Petrești”, Faza 1, orașul Ungheni.
  3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Ungheni, dlui Alexandru Ambros.

DECIZIE  nr. 1/2

din  20.01.2017

Cu privire la corelarea bugetului oraşului Ungheni pe anul 2017

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii bugetului de stat pe anul 2017                  nr. 279 din 16.12.2016,  Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

  1. Se corelează bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2017, la partea de venituri în sumă de 417,0 mii lei  (mijloace colectate de instituții) şi la partea de cheltuieli în sumă 417,0 mii lei (pentru instituțiile preșcolare, art. 333110, procurarea produselor alimentare).
  2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Tatiana Pavliuc, contabil-şef.
  3. 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Ungheni, dlui Alexandru Ambros.

Vezi toate deciziile AICI

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni