Decizii din 13.09.2016

Written by admin on 19 octombrie 2016. Posted in Decizii, Știri

deciziiDECIZIE  nr. 7/1

din  13.10.2016

Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași,

din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. k) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

Avînd în vedere scrisoarea de intenție privind instituționalizarea cooperării Municipiului Iași/România cu Orașul Ungheni/Republica Moldova nr. 423-02/1-37 din 04.04.2016 remisă de către Primăria orașului Ungheni în adresa autorităților publice locale din Municipiul Iași, județul Iași, România;

Ținînd cont de dorinţa comună, deschiderea şi predispunerea autorităţilor publice locale ale oraşului Ungheni, Republica Moldova şi Municipiului Iași, România de a dezvolta relaţii de prietenie;

Întrucît Acordul de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova este în conformitate cu viziunea, valorile, misiunea şi scopurile oraşelor;

Ţinind cont de faptul că Acordul de cooperare și înfrățire va rezulta într-o mai bună inţelegere reciprocă a cetăţenilor din cele două oraşe şi a celor două naţiuni;

Luînd în considerare că relațiile de cooperare vor oferi oportunităţi de dezvoltare în diferite domenii pentru ambele oraşe, Consiliul Orăşenesc Ungheni

DECIDE:

  1. Se aprobă Acordul de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova (se anexează).
  2. Se împuterniceşte Primarul oraşului Ungheni, Alexandru Ambros, să semneze Acordul de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova şi să pună în acţiune Acordul de cooperare.
  3. Primarul oraşului Ungheni, Alexandru Ambros, va institui un Comitet de înfrăţire, care va coordona activităţile de cooperare şi va promova relaţii durabile de interes comun între cetăţenii oraşului Ungheni, Republica Moldova şi cetăţenii Municipiului Iași, România.
  4. Acordul de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanţii ambelor părţi.
  5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Primarului orașului Ungheni, Alexandru Ambros.

Vezi toate deciziile AICI

 

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni