DECIZII din 09.12.2016

Written by admin on 31 ianuarie 2017. Posted in Decizii

DECIZIE  nr. 8/1

din  09.12.2016

Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic

al oraşului Ungheni către perioada rece a anului 2016-2017

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Hotărîrii Guvernului nr. 489  din  10.08.2015 cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016, examinînd informaţia prezentată de viceprimarul oraşului, Langa Petru, cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al or. Ungheni către perioada rece a anului 2016-2017, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de viceprimarul oraşului, Langa Petru, cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al or. Ungheni către perioada rece a anului 2016-2017.
 2. Se pune în sarcina Primăriei oraşului Ungheni să monitorizeze buna funcţionare a complexului social-economic al oraşului în perioada rece a anului 2016-2017;
 3. Se pune în sarcina SA „Comgaz-Plus”, (director dl I. Marcoci):
 4. a) să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea instituţiilor bugetare, agenţilor economici şi consumatorilor particulari cu agent termic de calitate în perioada sezonului de încălzire;
 5. b) să întreprindă măsurile necesare pentru achitarea restanţelor pentru consumul de gaze naturale, faţă de S.A. ,,Moldovagaz”;
 6. c) să întreprindă măsuri conform prevederilor legislaţiei în vigoare pentru recuperarea datoriilor debitoare de la consumatorii de energie termică;
 7. d) să întreprindă măsuri de optimizare a cheltuielelor și de sporire a veniturilor întreprinderii.
 8. Se pune în sarcina ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” (administrator dl. Gh. Ciobanu):
 9. a) să depoziteze materiale antiderapante, în volumele necesare, pregătind concomitent utilajul şi tehnica disponibilă pentru buna desfăşurare a lucrărilor necesare în perioada rece a anului 2016-2017;
 10. b) să asigure supravegherea bunei funcţionări a reţelelor electrice destinate iluminatului public, din curţile şi interiorul blocurilor locative, în perioada rece a anului 2016 – 2017;
 11. c) să organizeze inventarierea spațiilor verzi, selectarea şi defrişarea arborilor şi crengilor uscate.
 12. Se recomandă preşedinţilor Asociaţiilor de Proprietari ai Locuinţelor Privatizate din or. Ungheni:
 13. a) să organizeze întruniri cu locatarii de la blocuri, în scopul întreprinderii unor măsuri comune, de pregătire a blocurilor locative pentru perioada de toamnă-iarnă a anului 2016-2017;
 14. b) să sporească calitatea serviciilor prestate, amenajării şi menţinerii în ordine sanitară corespunzătoare a terenurilor din preajma şi interiorul blocurilor locative.
 15. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie d-lui Langa Petru, viceprimar al oraşului.

DECIZIE  nr. 8/2

din  09.12.2016

Cu privire la execuţia bugetului  orașului Ungheni pe 9 luni ale anului 2016

În temeiul art. 14 alin.(2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii privind finanţele publice nr. 397-XVI din 16.10.2003, examinînd informaţia cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni pe 9 luni ale anului 2016, prezentată de contabilul-şef  al Primăriei oraşului Ungheni, d-na Tatiana Pavliuc, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni pe 9 luni ale anului 2016, prezentată de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni, d-na Tatiana Pavliuc. (se anexează)
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Vezi toate deciziile AICI

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni