Cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

Written by admin on 22 noiembrie 2018. Posted in Noutăți

DISPOZIŢIE  nr. 438-02/1-07

din 20.11.2018 

Cu privire la convocarea Consiliului

Municipal Ungheni

 

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 07.12.2018, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

 

ORDINEA DE ZI: 

  1. Cu privire la aprobarea, stabilirea și punerea în aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare, impozitului funciar și taxelor locale pentru anul 2019 pe teritoriul municipiului Ungheni

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef, V. Țăranu, specialist în economie și problemele perceperii fiscale

2 Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2019, în prima lectură

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2019, în a doua lectură

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Diverse

Primar                                                                               Alexandru  AMBROS

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni