Cotele impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul or. Ungheni pentru anul 2015

Written by admin on 19 decembrie 2014. Posted in Taxe locale

Anexa nr. 2
decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni

Cotele impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul or. Ungheni pentru anul 2015

Nr. d/oDenumirea impozitului şi taxeiCapitol
şi cod
Baza impozabilă a obiectului impunerii Cota
1.Taxa pentru amenajarea teritoriului 122/28 Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.156 lei anual pentru fiecare salariat
2.Taxa de plasare(amplasare) a publicităţii (relamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor) 115/41Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare. 5%
3.Taxa de aplicare a simbolicii locale 122/32Venitul din vînzări a produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală.0,2%
4.Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor)122/30Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate:

10.01 Gherete(chioşcuri), tonete, tarabe, buticuri, pavilioane, secţii comerciale:
a) pînă la 10 m.p.
b) de la 11 m. p. pînă la 20 m.p.
c) de la 21 m. p. pînă la 30 m.p.
d) de la 31 m. p. pînă la 40 m.p.
e) de la 41 m. p. pînă la 50 m.p.
f) de la 51 m. p. pînă la 100 m.p.

10.02 Bufet, bar, café-bar, karaoke-bar, cafenea, pizza, pati-bar, bar-biliard, cofetărie, internet-cafe:
a) pînă la 10 m.p.
b) de la 11 m. p. pînă la 20 m.p.
c) de la 21 m. p. pînă la 30 m.p.
d) de la 31 m. p. pînă la 40 m.p.
e) de la 41 m. p. pînă la 60 m.p.
f) de la 61 m. p. pînă la 100 m.p.
g) de la 101 m. p. pînă la 200 m.p.
h) de la 201 m. p. pînă la 300 m.p.
i) de la 301 m. p. şi mai mult.


10.03 Discobar


10.04 Cantine, bufete ce deservesc instituţiile de învăţămînt, populaţia la locul de muncă:

10.05 Restaurante, săli de festivităţi:
a)pînă la 60 m.p.
b) de la 61 m. p. pînă la 100 m.p.
c) de la 101 m. p. pînă la 200 m.p.
d) de la 201 m. p. pînă la 300 m.p.
e) de la 301 m. p. şi mai mult.

10.06 Terasă de vară:
a) pînă la 30 m.p.
b) de la 31 m. p. pînă la 50 m.p.
c) de la 51 m. p. şi mai mult

10.07 Magazine care comercializează produse alimentare, agricole, mărfuri industriale, mărfuri de uz casnic, mărfuri electrice de uz casnic, mărfuri pentru sistema de încălzire, apă şi canalizare, a mărfurilor video, tehnică de calcul, telefoane mobile, materiale de construcţie, piese auto, articole de mobilă, minimarket:
a) pînă la 10 m.p.
b) de la 11 m. p. pînă la 20 m.p.
c) de la 21 m. p. pînă la 30 m.p.
d) de la 31 m. p. pînă la 40 m.p.
e) de la 41 m. p. pînă la 80 m.p.
f) de la 81 m. p. pînă la 100 m.p.
g) de la 101 m. p. pînă la 200 m.p.
h) de la 201 m. p. pînă la 300 m.p.
i) de la 301 m. p. şi mai mult.

10.08 Magazin depozit, centru comercial, complex comercial, supermarket, depozit angro:
a) pînă la 150 m.p.
b) de la 151 m. p. pînă la 250 m.p.
c) de la 251 m. p. pînă la 350 m.p.
d) de la 351 m. p. pînă la 450 m.p.
e) de la 451 m. p. şi mai mult.
10.09 Magazine care comercializează:
a) produse cosmetice
b) mărfuri de birotică
c) cărţi
d) mărfuri optice
e) online

10.10 Farmacii, farmacii veterinare:
a) pînă la 40 m.p.
b) de la 41 m. p. pînă la 100 m.p.
c) de la 101 m. p. şi mai mult.

10.11 Frizerii, cabinete cosmetologice:
pentru un(fiecare) loc

10.12 Sală de calculatoare, internet-club:
a) pînă la 8 calculatoare
b) de la 9 calculatoare şi mai mult

10.13 Piaţă (de toate tipurile), parcare, hotel, motel, autogară, gară feroviră:

10.14 Staţii de alimentare cu gaz lichifiat


10.15 Staţii de alimentare cu combustibil(petrol, gaze):
a)pînă la 2 pistoale
b)mai mult de 2 pistoale

10.16 Centre asistenţă tehnică cu unitate de comerţ, staţii de asistenţă tehnică, de întreţinere şi reparaţii a autovehiculelor:
a) pînă la 2 locuri
b) de la 3 locuri şi mai mult.

10.17 Spălătorii auto:


10.18 Curăţătorii chimice, spălătorii:


10.19 Saune:


10.20 Bazine de înot:


10.21 Băi publice, WC publice:


10.22 Cluburi sportive, săli de sport, săli de fitnes, treining:


10.23 Unitate pentru prestări servicii de închiriere auto:


10.24 Unitate pentru prestări servicii de pază:


10.25 Unitate pentru prestări servicii de vulcanizare şi balansare:


10.26 Unitate pentru prestări servicii de xerox:


10.27 Unitate pentru prestări servicii de foto-video:


10.28 Unitate pentru prestări servicii de confecţionare şi reparare a îmbrăcămintei, încălţămintei:

10.29 Unitate pentru prestări servicii de închiriere a vestimentaţiei:


10.30 Unitate pentru prestări servicii de turizm, de vînzare a biletelor de călătorii:

10.31 Unitate pentru prestări servicii de darea în locaţiune a spaţiilor, de intermedieri/vînzări de imobile:


10.32 Unitate pentru prestări servicii medicale:


10.33 Unitate pentru prestări servicii de masaj, visaj, solariu:10.34 Unitate pentru prestări servicii de publicitate:


10.35 Unitate pentru prestări servicii tipografice:


10.36 Unitate pentru prestări servicii de reparare şi întreţinere a aparatelor electrice şi a tehnicii de calcul (inclusiv a calculatoarelor)

10.37 Unitate de colectare şi comercializare a dispozitivelor electrice:

10.38. Unitate de colectare, comercializare şi de instalare a acoperişurilor

10.39 Unitate pentru prestări servicii de telecomunicaţii (telefonie, internet, televiziune):

10.40 Unitate pentru prestări servicii de colectare a metalului uzat:


10.41 Unitate pentru prestări servicii de fabricare a articolelor din metal, beton:

10.42 Unitate pentru prestări servicii de reparare a articolelor din metale preţioase:

10.43 Unitate pentru prestări servicii în domeniul jocurilor de noroc şi pariuri, sălilor de cazino:

10.44 Unitate pentru prestări servicii de primirea mizelor la competiţiile sportive

10.45 Unitate pentru prestări servicii de schimb valutar:


10.46 Unitate pentru prestări servicii de asigurări:


10.47 Unitate pentru prestări servicii de microfinanţare:


10.48 Unitate pentru prestări servicii în instituţiile financiar-bancare:

10.49 Unitate pentru prestări servicii prin intermediul terminalelor de plăţi electronice:

10.50 Unitate pentru prestări servicii de instruire a conducătorilor auto:

10.51 Unitate pentru prestări servicii de contabilitate şi audit:


10.52 Unitate pentru prestări servicii de instruire şi traducere:


10.53 Unitate pentru prestări servicii de geodezie, de topografie, evaluare şi expertiză:

10.54 Unitate pentru prestări servicii de proiectare:


10.55 Unitate pentru prestări servicii de instalare şi montare a echipamentelor şi utilajelor

10.56 Unitate pentru prestări servicii de construcţii:


10.57 Unitate de primire a comenzilor pentru prestări servicii de producere şi comercializare a articolelor din lemn, metal, termopan(aluminiu, PVC), mobilă:

10.58 Unitate pentru prestări servicii prin intermediul automatelor de comercializare a produselor alimentare:
Cota anuală
centrul, restul
cartierul teritoriului
tineretului

10.01: 10.01:
a)2400 lei a) 2100 lei
b)3600 lei b) 3120 lei
c)4200 lei c)3600 lei
d)4800 lei d) 4080lei
e)5400 lei e)4800lei
f) 6000 lei f)5100lei

10.02: 10.02:

a)2400 lei a)2100lei
b)3600 lei b)3120lei
c)4200 lei c)3600lei
d)4800 lei d)4080lei
e)5400 lei e)4800lei
f) 6000 lei f)5100lei
g)9600 lei g)6120lei
h)10600 lei h)8160lei
i)14000 lei i)10200lei


10.03: 10.03:
9600,00 9600,00

10.04: 10.04:
1200 lei 1200 lei

10.05: 10.05:
a)6000 lei a)5100lei
b)7200 lei b)6120lei
c)9600 lei c)8160lei
d)15000 lei d)10200lei
e)18000 lei e)11400lei

10.06: 10.06:
a)1800 lei a)1800lei
b)3600 lei b)3600lei
c)5400 lei c)5400lei

10.07: 10.07:

a)2400 lei a)2100lei
b)3600 lei b)3120lei
c)4200 lei c)3600lei
d)4800 lei d)4080lei
e)5400 lei e)4800lei
f) 6000 lei f)5100lei
g)12000 lei g)10200lei
h)15000 lei h)13200lei
i)18600 lei i)15840lei

10.08: 10.08:

a)12000 lei a)10200lei
b)15000 lei b)13200lei
c)18600 lei c)15840lei
d)19200 lei d)16320lei
e)20400 lei e)17340lei

10.09: 10.09:
a)3600 lei a)3100lei
b)3600 lei b)3100lei
c)2400 lei c)2100lei
d)3600 lei d)3100lei
e)2400 lei e) 2100lei

10.10: 10.10:
a)8000 lei a)5100lei
b)12000 lei b)8520lei
c)14000 lei c)10200lei

10.11: 10.11:
1500 lei 1320lei

10.12: 10.12:
a)2400 lei a) 2100lei
b)3600 lei b)3100lei

10.13: 10.13:
2000 lei 1700

10.14: 10.14:
10800 lei 9180lei

10.15: 10.15:
a)10200 lei a)9000lei
b)30000 lei b)28000lei

10.16: 10.16:

a)7500 lei a)6600lei
b)12000 lei b)10200lei

10.17: 10.17:
12000 lei 6000lei

10.18: 10.18:
10200 lei 2640

10.19: 10.19:
9600 lei 8160lei

10.20: 10.20:
10200 lei 5100lei

10.21: 10.21:
1000 lei 850lei

10.22: 10.22:
3000 lei 2640lei

10.23: 10.23:
3600 lei 3100lei

10.24: 10.24:
3600 lei 3100lei

10.25: 10.25:
3600 lei 3100lei

10.26: 10.26:
1500 lei 1300lei

10.27: 10.27:
6000 lei 3600lei

10.28: 10.28:
3000 lei 2580lei

10.29: 10.29:
3000 lei 2580lei

10.30: 10.30:
6000 lei 3600lei

10.31: 10.31:
4200 lei 3600:


10.32: 10.32:
15000 lei 7600lei

10.33: 10.33:
3600 lei 3100lei


10.34: 10.34:
3000 lei 2580lei

10.35: 10.35:
3600 lei 2580lei

10.36: 10.36:
3600 lei 2580lei

10.37: 10.37:
3600 lei 3100lei

10.38: 10.38:
4200 lei 3600lei

10.39: 10.39:
7200 lei 3600lei

10.40: 10.40:
12000 lei 12000lei

10.41: 10.42:
7200 lei 7200lei

10.42: 10.42:
10200 lei 10200lei

10.43: 10.43:
60000 lei 60000lei

10.44: 10.44:
10200 lei 10200lei

10.45: 10.45:
7000 lei 7000lei

10.46: 10.46:
7200 lei 7200lei

10.47: 10.47:
7200 lei 7200lei

10.48: 10.48:
24000 lei 24000lei

10.49: 10.49:
1200 lei 600lei

10.50: 10.50:
7200 lei 7200lei

10.51: 10.51:
7200 lei 7200lei

10.52: 10.52:
2400 lei 2400lei

10.53: 10.53:
7200 lei 7200lei

10.54: 10.54:
5400 lei 5400lei

10.55: 1055:
9600 lei 9600lei

10.56: 1056:
9600 lei 9600lei

10.57: 10.57:
12000 lei 12000lei


10.58: 10.58:
600 lei 600lei
5.Taxa de piaţă122/27Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei:
a) SRL”Pitulicea”
b) SRL”Setraco”
c) piaţa „Coopcomerţ a UCOOP”
d) piaţă de tip închis
e) piaţă pentru vînzarea animalelor şi păsărilor
f) piaţă pentru vînzarea automobilelor
a) 48,00 lei anual m.p.,
b) 48,00 lei anual m.p.
c) 15.00 lei anual m.p.
d) 108.00 lei anual m.p.
e) 18,00 lei anual m.p.
f) 60,00 lei anual m.p
6.Taxa pentru cazare122/29Venitul din vînzări a serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare 12%
7.Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul oraşului115/395 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul oraşului 115/39 Unitatea de transport în funcţie de numărul de locuri :
• autoturizme cu capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv;
• autovehicul(microbuz) cu capacitatea dela 9 pînă la 16 locuri inclusiv;
• autobuz cu capacitatea de la 17 pînă la 24 locuri inclusiv;

• autobuz cu capacitatea de la 25 la 35 locuri inclusiv;

• autobuz cu capacitatea de peste 35 locuri.
• 400.00 lei lunar;

• 500.00 lei lunar;

• 500.00 lei lunar;

• 500.00 lei lunar;

• 500.00 lei lunar
8.Taxa pentru parcare 122/34• Suprafaţa parcării;

• suprafaţa parcării disciplinare.
• 24 lei anual pentru metru pătrat;
• 60 lei anual pentru metru pătrat
9.Impozitul funciar 114/01Terenuri ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.)115 lei p/u 1 ha de suprafaţă acvatică
10.Impozitul funciar114/02


114/03
Terenuri destinate intreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.
Terenuri atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi pe lîngă casă neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.
10 lei p/u 100 m.p.


4 lei p/u 100 m.p.
11.Impozitul pe bunurile imobiliare (apartamente, case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri, garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, cu altă destinaţie) pentru persoanele fizice114/11


114/14
Bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.

Valoarea estimată a bunurilor imobiliare.
0,2%

0,18%
12.Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie comercială şi industrială 114/12Valoarea de bilanţ a clădirilor şi construcţiilor0,1%
13Taxa pentru dispozitivele publicitare 122/69Suprafaţa feţei(feţelor) dispozitivului publicitar 350 lei anual pentru fiecare metru pătrat
15Taxa pentru salubrizare122/68 Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în dependenţă de: apartament la bloc sau casă la sol. 2,00 lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă
Notă: se scutesc invalizii de gr. I şi gr. II.

Contabil-șef                                                              Tatiana PAVLIUC

 

Secretarul
Consiliului Orăşenesc Ungheni                     Tudor GAVRILIUC

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni