Convocarea Consiliului Municipal Ungheni pe 25.05.2018

Written by admin on 11 mai 2018. Posted in Agenda / Ședințe

DISPOZIŢIE  nr. 102 -02/1-07
din 11.05.2018

Cu privire la convocarea Consiliului
Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 25.05.2018, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi: 

  1. Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2017 – 2018 şi sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2018 – 2019

Raportor: I. Marcoci, director SA ,,Comgaz-Plus”

  1. Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la pregătirea locurilor de odihnă și agrement din mun. Ungheni pentru sezonul estival 2018

Raportor: E. Balan, viceprimar

  1. Cu privire la stabilirea costului unei foi de odihnă la Tabăra de vară „Plus-Armonie” din mun. Ungheni, pe anul 2018

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef 

  1. Diverse

 

Primar                                                                               Alexandru  AMBROS

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni