Convocarea Consiliului Municipal Ungheni

Written by admin on 2 februarie 2018. Posted in Noutăți

DISPOZIŢIE  nr. 17-02/1-07
din 31.01.2018

Cu privire la convocarea Consiliului
Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 16.02.2018, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:           

  1. Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni în anul 2017

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef 

  1. Diverse

Primar                                                                               Alexandru  AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 14.02.2018, ora 13:00, biroul – CIC
  2. Comisia Buget şi finanţe – 14.02.2018, ora 16:00, biroul – CIC
  3. Comisia  Socială – 15.02.2017, ora 15:00,  biroul – CIC

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni